Hopp til innhold

Dina har sittet i en varetektscelle i nesten 300 dager. Nå kan hun snart få nytt hjem

Dina forsøkte å be om hjelp, men ble sviktet av de voksne. Nå ser framtiden hennes lysere ut. Men fortiden er ikke glemt, sier faren.

Dina i retten

Dina er dømt til fengsel i to år, der tiden hun har vært i varetekt trekkes fra. Retten mener fengsel ikke har individualpreventiv effekt på henne, og anbefaler alternative tiltak.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

20 år gamle Dina har i syv år vært inn og ut av sykehus, fengsel og institusjoner. De siste fem årene har hun bodd på en institusjon i hjemkommunen Nordreisa, i en bolig hun selv beskriver som verre enn fengsel.

Ingen har klart å ta et helhetlig ansvar for henne, og handlingene hennes har blitt stadig mer alvorlig og desperat.

NRK skrev en større reportasje om Dina, som viste hvor galt det kunne gå når hjelpeapparatet ikke har ønsket effekt. For Dina har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, med betydelige atferdsproblemer.

Nå er Dina dømt for femte gang. Men en ting har endret seg: retten tar hensyn til Dina, og har svart på hennes rop om hjelp.

Lytter til de sakkyndige

Retten skriver at mangelen på relevante tilbud fra samfunnets side har vært vedvarende for Dina. Det har ført til gjentatte alvorlige episoder som har blitt løst med maktbruk fra politiets side. Det har igjen gjort at Dina har kommet i en ond spiral, med mistro til politi og helsemyndigheter.

Retten mener fengsel har en svært lav, om noen, forebyggende effekt på henne.

For at Dina i større grad skal lykkes i samfunnet, anbefaler retten at hun får et institusjonsopphold som gir henne en meningsfylt hverdag, et sosialt nettverk og hjelp til å takle sinnet.

Altså et annerledes institusjonstiltak enn det hun har vært i til nå.

Det er Kriminalomsorgen som bestemmer hvor hun skal sone, basert på råd fra retten.

Svein Kristian Wikstrøm

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm tror Kriminalomsorgen tar hensyn til rettens anbefaling. Han er ikke fornøyd med dommen, men har anbefalt Dina å ikke anke.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Vil gå til sak

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm mener dommen på to år er streng. Han legger ikke skjul på at Dina har gjort alvorlige straffbare forhold, men mener dette ikke er en normalsituasjon.

– Jeg føler hun nå får ansvaret for hendelsene, selv om jeg mener at det er det manglende apparatet rundt henne som er årsaken til det som skjedde, sier Wikstrøm.

– Men hun har valgt å godta dommen, fordi hun vil at hjelpen skal komme på plass så raskt som mulig. Det hadde det ikke gjort ved en anke.

Familien hennes mener institusjonsoppholdet har ødelagt datteren. Faren håper de som har hatt ansvar for henne blir erkjent skyldig i å ikke passe godt nok på henne, og i å ikke avverge handlingene.

– De har ødelagt barndommen og ungdomstiden hennes, og hun har fått en psykisk helse som trolig aldri vil bli som før igjen. Jeg er sint og bitter, både på Aleris og kommunen, sier faren.

– Dette vil vi gå videre med.

Tilsvar fra Aleris og Nordreisa kommune kan leses her:

Foreldrene til Dina

Også foreldrene til Dina mener dommen er urettferdig. De mener det burde kommet fram hvem som har skyld i alle hendelsene datteren har blitt dømt for.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ut av fengselscellen

Fylkesmannen har vært i møter med Nordreisa kommune og Helsetilsynet for å avklare om Dina har fått forsvarlig hjelp, og for å se hvordan de kan gi henne et godt tilbud i framtiden.

– Denne saken er vanskelig og sammensatt og lar seg ikke løse uten samarbeid mellom mange fagmiljøer. Vi må bruke tid for å sikre at det tilbudet som gis til slutt er godt, forsvarlig og varig. Vi gjør det vi kan for å bistå Nordreisa kommune i å skaffe et slikt tilbud, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker.

Nå håper familien og forsvarer at Dina så raskt som mulig kommer ut av varetektscellen hun har sittet på i nærmere 300 dager.

– Nå håper og tror jeg det offentlige kommer med et godt tiltak for henne, som fungerer og som følger anbefalingene de sakkyndige har gitt, sier Wikstrøm.