Venstre vil stoppe Nussir

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fra Høyre er på ville veier i gruvespørsmålet om Nussir. Det sier Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen

Venstres Ola Elvestuen mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker nå gjør et feilgrep i Nussir-saken. Her med venstreleder Trine Skei Grande ved en tidligere anledning.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

I Stortingets spørretime i går gikk fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) langt i å godta Nussirs utslippsplaner og sjødeponi i Repparfjord.

– Det er nå klarlagt at utslippspunktet ikke skal være 60 meter over bunnen, men det skal være helt ned mot 1 meter over bunnen. Det har stor betydning i forhold til spredning av artikler og liknende. Det stiller saka i et helt annet lys, sier Aspaker fra talerstolen i Stortinget onsdag.

Nussirs gruveplaner har det både vært demonstrasjon og store protester mot fra flere hold, på grunn av planene om et sjødeponi for gruveavfallet.

– Må påvirke regjeringen

– Nå er det klart at regjeringen ikke har tatt sin beslutning ennå, så her må det påvirkes inn mot regjeringen, sier Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Elvestuen, som er leder i Stortingets energi- og miljøkomité, ruster nå til kamp mot regjeringen.

Nussir

Det er fortsatt ikke avgjort om det blir gruvedrift ved Nussir i Kvalsund.

Foto: Øystein Rushfeldt

– Spesielt så vil jeg syns det ville være rart om de kan tillate dette. Spesielt ut fra de internasjonale forpliktelsene vi har som jeg tviler på vil være i tråd med EUs vanndirektiv, som Norge er en del av innenfor EØS-avtalen.

Et feilgrep

Elvestuen mener det Aspaker nå gjør er et feilgrep.

– Dette er altfor store utslipp til å kunne tillate inn i norske fjorder. Og det er effektivt dersom man går hele veien, da det vil innebære at man legger Repparfjorden død for mange tiår framover, sier Elvestuen.

– Det foreligger nå rapporter som viser at utslippet av kobber vil ligge betydelig under det som kommer med den naturlige avrenning fra elvene i det samme området, sier Aspaker.

Konklusjonen i rapporten om miljøpåvirknignen er akseptabel, sett opp mot de andre positive ringvirkningene som denne nye aktiviteten vil bringe med seg, slår Aspaker videre fast.

  • Les også: Landbruksdepartementet sier nei til Nussir
    Nussir-Gruve

    Nussir-direktør Øystein Rushfeldt er fremdeles ukuelig optimist for oppstart av gruvedrift for å utvinne kobber i Kvalsund.

    Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Opplagte konflikter

Elvestuen er ikke enig og har levert inn en interpellasjon om gruvesaken i Repparfjord som skal til behandling i Stortinget 27. mars.

– Jeg er overrasket over at man tar så lite hensyn og ser så få dilemmaer, i forhold til det som er helt opplagte konflikter med naturvernhensyn, mener Elvestuen.

Man har noen av de sterkeste strømmene i landet i Kvalsund. Elvestuen mener dette er et stort utslipp, med mye tungmetaller, på grunt dyp, i et viktig område både for fjorden i seg selv, for laksefiske og for fiskeriene i hele området.

– Ser vi på spredning fra deponier i sjø så er det for eksempel fra Bøkfjorden ikke gode resultater, fastslår Elvestuen.

Miljøovervåkning

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier Nussirsaken står helt annerledes etter den siste rapporten departementet har fått.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Før det blir noe av en eventuell gruvedrift i Repparfjord, skal det på plass en miljøovervåkning av området.

Det gjenstår nå kun uttalelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, noe som er nært forestående. Deretter blir saken sendt over til Klima- og forurensningsdirektoratet, før altså regjering og Storting skal fatte en endelig beslutning.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark