Hopp til innhold

Budsjett: Troms, Finnmark, Svalbard

Oppsummert

Her er siste nytt om forslag til Statsbudsjett for 2022.

 • Skredsikringsmidler til Svalbard

  Regjeringen gir 40 millioner kroner ekstra til skredsikring av Vannledningsdalen på Svalbard, bekrefter justisminister Emilie Enger Mehl. I forslaget til endring i statsbudsjett bevilges totalt 75 millioner på prosjektet de neste to årene.

 • Får 1 million mer til Framsenteret

  Positivt, men ikke nok, sier leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen. Han sier den lille økningen ikke er nok til å videreutvikle forskningssamarbeidet ved senteret i riktig retning. Totalt forelsås det 54,3 millioner kroner til senteret.

 • Forventer helikoptre til Bardufoss

  Hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund i Hæren, Pål B. Nygaard, at den nye regjeringa vil sørge for seks hærhelikoptre til Bardufoss. I forslaget til statsbudsjett gjøres det ingen endringer i helikopterkapasiteten på Bardufoss.

 • – For lite penger til fylkesvei

  Troms og Finnmark får 34 millioner kroner til fylkesveiene i forslag til statsbudsjett. – Ikke på langt nær nok, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen fra Ap. Hun sier at vedlikeholdsetterslepet i Troms alene er på 8 milliarder kroner.

 • Nesten 300 000 mer enn i fjor

  Kvensk språk og kultur får 11,1 mill. kroner i årets statsbudsjettforslag over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dette er i underkant av 300 000 kroner mer enn året før. Flere av tiltakene i målretta plan for kvensk språk skal videreføres, som språkreir i barnehager og språksentre. Det skal også satses på kvensk i høyere utdanning ved UiT Norges arktiske universitet og på stimuleringsordninger for å få studenter til å velge kvensk. I tillegg foreslås 9,154 mill. over Kunnskapsdepartementets budsjett til tiltak i grunnopplæringa.