Hopp til innhold

For første gang er du garantert stipend for å studerer kvensk

UiT Norges arktiske universitet gir for første gang stipend for alle som vil ta et studium i kvensk. Men du må kjappe seg med å søke for fristen for å søke på studier ved UiT går ut i morgen, 15. april.

Lærer kvensk

Det er stor mangel på lærere i kvensk, nå kommer for første gang en stipendordning fra UiT Norges arktiske universitet.

Det var like før påske den nyopprettede stipendordningen fra UiT Norges arktiske universitet blei offentliggjort.

Den gjelder både de såkalte disiplinstudiene, der du til høsten kan ta årsstudium, master eller bachelor i kvensk eller finsk. Her er det mulig å få 25 000 kroner i stipend i året.

Og det gjelder lærerutdanningen i Alta. Der kan du ta kvensk som fag i grunnskolelærerutdanning for å bli kvalifisert til lærer i kvensk og få 5 000 kroner i stipend for hver 15 studiepoeng du har. Til sammen kan du få 20 000.

Du kan lese om stipendene her.

Oversikt kvenstudier ved Uit

Om du søker på kvensk på UiT sin studiekatalog får du følgende alternativer opp der kvensk er en del av studiet.

Foto: NRK

Stor mangel på kvenske lærere

Det er stort behov for lærere i kvensk. Tidligere i vinter blei det etterlyst en stipendordning for å få bukt med lærermangelen i flere saker som NRK Kvensk publiserte.

Og universitetet lovte å ta tak i saken.

Og nå er altså en stipendordning på plass. Det er dekan Sonni Olsen ved campus Alta glad for.

Sonni Olsen

Dekan ved UiT Norges arktiske universitet Sonni Olsen tror ikke at hun får en så stor søknadsbunke at hun ikke kan garantere at alle får stipend.

Foto: UiT

– Jeg håper at muligheten et stipend gir vil gjøre det enda mer attraktivt for flere å starte på kvensk studium. Vi ser at det er et behov for at flere studerer kvensk og blir lærere i regionen vår, både i barnehager og skoler, sier hun.

Hun viser til det store behovet for kvensk kompetanse også på andre områder, men også den økende interessen for kvensk.

– Vi ser at det er større interesse for kvensk språk og jeg håper det vil føre til at flere tar tak i det også på universitetsnivå.

Stipendet er ikke er fullfinansiering av alle utgifter til et studium.

– Men det skal dekke merkostnader man har til reiser og til studiet og det man ellers måtte trenge, sier Olsen.

Lærerutdanningen i kvensk kom i gang høsten 2019. De er fleksibelt lagt opp slik at du ikke trenger å være med campus, men kan følge undervisningen via nett og samlinger.

Alle som søker til få stipend

Fristen for å søke på stipend er satt til 1. oktober, men Olsen sier de vil behandle søknadene fortløpende.

– Man kan sende inn søknad så snart man har bestemt seg for studium. Vi har sein frist fordi det kan komme studenter som ønsker å velge kvensk seinere.

De som søker på grunnskolelærerutdanningen trenger ikke å bestemme seg for om de vil ta kvensk før de møter opp til det nye studieåret. Da er det dumt om fristen er gått ut, sier hun.

Og hun garanterer at alle får stipend.

Også fylkesmannen lyser ut stipend

Også Fylkesmannen i Troms og Finnmark har lyst ut stipend/tilskudd til de som ønsker å ta videreutdanning i finsk/kvensk. I fjor hadde fylkesmannen problemer med å få søkere og måtte utvide fristen, men det løste seg til slutt.

Dette er en ordning som har eksistert en stund og som skoler og aktuelle lærere kan søke på. Pengene går til den aktuelle kommunen som et tilskudd og videreutdanningen må gi kompetanse i finsk/kvensk som andrespråk.

Les mer om ordningen her.

Ordningen fungerer slik at kommunen får refundert lærerens grunnlønn. Søker må ha godkjent lærerutdannelse og fast ansettelse. Du kan lese mer om ordningen her.

Ordningen innebærer bindingstid for minst to år i grunnskolen for den som får tildelt en slik studiehjemmel. Her er søknadsfristen 17. april.