Borer sju nye brønner neste år

Statoil skal bore 5-7 nye brønner i Barentshavet neste år. Det kom fram da Statoil i dag offentliggjorde sitt leteprogram for neste år. Planene blir møtt med skepsis fra miljøbevegelsen.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

Letedirektør Gro Haatvedt forteller at selskapet skal teste potensialet i Hoop-området og fortsette leteboring rundt Johan Castberg-funnene.

– I Johan Castberg-området bores nå Skavl-prospektet, etterfulgt av Kramsnø- og Drivis-prospektene i slutten av 2013/begynnelsen av 2014, forteller Haatvedt.

Gro Haatvedt

Letedirektør Gro Haatvedt i Statoil

Foto: NRK Rogaland

Letedirektøren sier de tror de kan finne mer i Johan-Castberg området og dermed gjøre feltutbygginga robust.

– Samtidig vurderer vi flere prospekter i dette området, forteller hun.

Funn av mer olje rundt Johan Castberg vil gjøre den planlagte ilandføringen til Nordkapp mer sannsynlig.

Spent på Hoop-området

I tillegg til området rundt Johan Castberg skal Statoil også teste Hoop-området.

Statoil er partner i det OMV-opererte Wisting Central-funnet som ble kunngjort i september, og som åpnet en ny oljeprovins i Hoop-området.

– Dette er et område vi er veldig spente på, sier letedirektøren.

Totalt skal Statoil bore mellom 20 og 25 letebrønner på norsk sokkel i 2014.

Møtes med miljøskepsis

Ikke uventet blir boreplanene møtt med skepsis fra miljøorganisasjonene.

– Statoils planlagte prøveboringer i Hoop-området er de mest kontroversielle på norsk sokkel. Meteorologisk Institutt sin oljeanalyse viser hvor stor risikoen er for at et oljeutslipp her vil havne i isen. Likevel vil Statoil gå videre med planene, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Han sier at norske myndigheter tillater ikke oljeboring ved iskanten

– Men her kan oljen havne i isen på bare 14 dager. Og til tross for de norske reglene har Statoil sikret seg lisenser i isfylte farvann i Canada, Alaska, Grønland og russisk Arktis. Arktisk olje er risikofylt å ta opp, og klimaet har ikke råd til at vi brenner den, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein