Nytt oljefunn i Barentshavet

Funnet anslås å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.

Statoil sitt hovedkontor på Forus utenfor Stavanger

Statoil er partner på Wisting Central-feltet. Funnet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Wisting Central

Ifølge pressemeldingen ifra Statoil er Wisting Central-feltets oljeinnhold anslått til å være 60 til 150 millioner fat olje.

Foto: Statoil

Oljeselskapet OMV, har gjort et oljefunn på Wisting Central-feltet, der også Statoil er partner.

Feltet ligger 310 kilometer nord for Hammerfest.

Det er aldri tidligere funnet olje så langt nord på norsk sokkel.

Funnet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje, selv om selskapet OMV selv anslår at hele feltet kan inneholde så mye som 500 millioner fat olje.

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer ønsker å la oljen i det nye funnet bli liggende i bakken.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener nyheten om olje så langt nord kan bety flere funn i framtiden.

Mener det er forsvarlig

Til sammenligning inneholder Johan Castberg-feltet 540 millioner fat olje.

– Vi er utrolig glad i dag. Her har vi gjort et funn i et område hvor vi tidligere ikke har funnet noe av betydning. I tillegg e det olje og av god størrelse. Vi ser på dette som svært positivt og er spent på hva dette har å si for området, sier leitedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Hun sier de har hatt tro på området.

– Det er tidlige dager og det er usikkert spenn på hvor mye olje det er. Men vi må få flere brønner og mer kartlegging, men oljefunn er positivt. Vi kan sammenligne dette med Goliat-feltet. Jeg skal være forsiktig med å si noe, men vi tror at det kan være mer i området. Et slikt funn øker i hvert fall sannsynligheten for dette, sier hun.

– Ny oljeprovins

Gro C. Haatvedt

Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Foto: Statoil

Eriksen sier at det er en fordel at dette er et oljefunn og ikke ett gassfunn.

– Det er enklere med utbygging. Vi ser at dette er et betydelig funn, så vi tror at det kommer flere påvisninger. Dette kan godt være en ny oljeprovins, sier hun.

Statoil planlegger å bore to brønner som operatør i samme område i 2014 – i Atlantis- og Apollo-prospektene.

– Statoil er godt fornøyd med funnet i Wisting Central-brønnen. Dette er den første brønnen som er boret i det uutforskede Hoop-området. Den gir oss verdifull geologisk informasjon, og viser at Hoop-området har et spennende oljepotensial, skriver Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel, i en pressemelding.