Hopp til innhold

– Må gjøre storfunn annenhvert år

Nytt storfunn annethvert år nødvendig for opprettholde oljeproduksjonen

Nedgangstider:

Funn på størrelse med Oseberg-feltet må gjøres annenhvert år for å opprettholde produksjonen, mener Statoil.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Oljeselskapene må gjøre et funn på størrelse med Oseberg-feltet annethvert år dersom ikke produksjonen på norsk sokkel skal stupe.

Det forklarer den store interessen for Barentshavet og selskapenes stadig iver etter å lete i nye områder.

– Dersom vi bygger ut alle prosjekter på norsk sokkel i dag, vil vi uansett oppleve et fall i produksjonen i år 2025. Fallet vil være tilnærmet lik 50 prosent, og det er mye, sier letedirektør i Statoil Gro Haatvedt.

Trenger storfunn annenhvert år

– Konsekvenser dersom vi ikke finner mer vil jo være tap i inntekter – både for staten og for selskapene. Det vil også kunne gå ut over energibehovet, sett på verdensbasis, sier Haatvedt.

Statoil borer nå letebrønn nummer 100 i Barentshavet. Riggen West Hercules borer brønnen Nunatak, som ikke ligger langt fra allerede konstaterte funn på Johan Castberg-feltet.

– For å opprettholde produksjonen etter 2025 må vi gjøre et nytt funn på størrelse med Johan Sverdrup- eller Oseberg-funnet annenhvert år fremover.

– Nye områder må åpnes

Gro Haatvedt

Letedirektør i Statoil, Gro Haatvedt.

Foto: NRK Rogaland

Prognosene om en halvert produksjon på norsk sokkel om drøye ti år kan gjøres til skamme. Det betyr imidlertid enda mer leting.

Håpet er funn av mer olje, som kan bidra til å sikre en utbygging av feltet og den planlagte ilandføringa til Veidnes i Nordkapp.

– Det er viktig for industrien at nye arealer åpnes for leting, og det ser vi blir gjort nå i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst. Vi vet jo ikke om vi vil lykkes der, så derfor er det likevel viktig med tilgang på annet nytt kvalitetsareal.

Haster å komme i gang

Men ifølge letedirektør Gro Haatvedt haster det med å få tilgang til flere leteområder.

– Det tar lang tid fra vi får tilgang på nytt areal til vi gjør eventuelle funn, og enda lengre tid til produksjon. Derfor er det viktig å åpne nye arealer i god tid.

Sentralstyremedlem Ina Bjørnrå i Natur og Ungdom syns ikke det er viktig å åpne nye leteområder.

– Når man åpner nye områder, legger man samtidig opp til økte klimagassutslipp i fremtiden. Vi mener det er langt bedre å satse på fornybare næringer også i Norge, sier Bjørnrå.

Nyheter fra Troms og Finnmark