Hopp til innhold

Dette er avtalen med staten som kan stanse omstridt salg av stor eiendom på Svalbard

En tidligere russisk statsborger vil selge eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard for 3,5 milliarder kroner. NRK har fått tilgang til en nær 100 år gammel avtale, som kan hindre salg av eiendommen.

Søre Fagerfjord

AVTALEN: NRK har fått tilgang til avtalen fra 1932.

– Jeg har fått med meg at eierne av Søre Fagerfjord ønsker å selge eiendommen. Men det kan de altså ikke uten samtykke fra norske myndigheter.

Det sa næringsminister Cecilie Myrseth til NRK 14. mai.

Siden har regjeringsadvokaten krevd salget av eiendommen stanset. Noe selgerne, det norske holdingselskapet Aktieselskabet Kulspids, ikke har tenkt å gjøre.

For første gang, kan NRK nå avsløre hva som står i avtalen fra 1932, som Myrseth viste til. En avtale som departementet mener hindrer salg av eiendommen på Svalbard.

Les også Regjeringsadvokaten ber om at salget stanses

Privat eiendom på Svalbard

Heftelse

«Forhandlinger om salg eller annen disposisjonsrett over feltene f.eks. pantsettelse må ikke innledes uten Handeldepartementets uttrykkelige samtykke.»

Det står det i pantobligasjonen fra 1932, som NRK har fått tilgang til.

Obligasjonen er datert 26. januar 1932, og er et resultat av heftelsen som ble tillagt eiendommen i 1919.

«Vi vedtar til enhver tid å holde Handelsdepartementet underrettet om stillingen så vel hvad angår sikring og drift av feltene som selskapets ökonomiske stilling», heter det videre i avtalen.

Tidslinje for saken

Dette er i tråd med hva næringsminister Myrseth nylig uttalte.

– Det er heller ikke adgang til å innlede forhandlinger om eiendommen. Dette med bakgrunn i en heftelse som er tinglyst på eiendommen, sa hun.

Myrseth har tidligere fått støtte fra advokat i Elden Advokatfirma, Arnt Angell.

– Det eneste man kan gjøre er å selge aksjer i selskapet, men det vil alltid være et norsk aksjeselskap, sa han til NRK nylig.

I 2016 bistod han i det private salget av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard. Staten kjøpte til slutt eiendommen for 300 millioner kroner.

Kvotemelding Cecilie Myrseth

IKKE LOV: Eiendommen kan ikke selges uten departementets samtykke, uttalte næringsminister Cecilie Myrseth til NRK nylig.

Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Reagerer kraftig

Tirsdag sendte selgers advokat Per Kyllingstad, som bistår selskapet med salget, brev til regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad. Dette etter regjeringsadvokatens brev sist uke, hvor han ba om at salget innstilles, og at samtlige annonser fjernes.

Tirsdag, nærmere en uke etter regjeringsadvokatens brev, er selskapet som eier eiendommen fortsatt til salgs. Noe det vil fortsette å være.

– Det er ikke tvilsomt at dagens eiere står fritt til å selge aksjene i selskapet – og til den eller de kjøpere de måtte ønske å selge til, skriver Kyllingstad i brevet til regjeringsadvokaten.

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter at de har mottatt brevet.

– Vi er åpenbart uenige i det som står i svarbrevet og kommer ikke til å akseptere et salg uten at vi har gitt samtykke, sier næringsminister Myrseth.

Kulspids

Slik ser nettsiden til selskapet ut tirsdag.

Faksimile: Kulspids.com

I brevet, som NRK har fått tilgang til, mener Kyllingstad det selgerne foretar seg er tillatt.

– Regjeringsadvokatens anførsler er på helt sentrale punkter feilaktige så vel med hensyn til de faktiske forhold som de rettslige betraktninger, skriver han.

Kyllingstad mener det vil «stride mot grunnleggende juss», dersom aksjonærene i et selskap ikke kan disponere over aksjene når de «ikke er beheftet».

Han er krystallklar på en ting:

– Aksjeselskapet skal selges, skriver han avslutningsvis i brevet.

Oslo 20190109. Advokat Per Kyllingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

UENIG: Advokat Per Kyllingstad.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

På spørsmål om det er aktuelt med ytterligere reaksjoner, dersom ikke selger innstiller salget av eiendommen, svarer Myrseth:

– Vi forutsetter at selger forholder seg til forpliktelsene som følger av den tinglyste heftelsen.

– Den sier at eiendommen ikke kan selges uten vårt samtykke og det er heller ikke adgang til å innlede forhandlinger om salg.

Les også Kvinne fra Russland eier store deler av giganteiendom på Svalbard

Kuldspids selger eiendom Svalbard

Milliardbeløp

Holdingselskapet Aktieselskabet Kulspids krever 300 millioner euro, cirka 3,5 milliarder norske kroner, for den 60 kvadratkilometer store eiendommen Søre Fagerfjord.

Til sammenligning ble den 218 kvadratkilometer store eiendommen Austre Adventfjord, som ikke ligger i en nasjonalpark, solgt til staten for 300 millioner kroner i 2016.

Søre Fagerfjord ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Dette fører til at det verken er tillatt å søke etter mineraler eller drive gruvedrift i området, ei heller bygge noe.

Privat eiendom på Svalbard

NASJONALPARK: Søre Fagerfjord ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Foto: Kulspits

Kyllingstad har tidligere forsvart prislappen.

– Prisnivået er etablert på basis av konkrete diskusjoner selgerne har hatt med seriøse og potensielle kjøpere, sa advokaten.

Angell påpeker at det er vanskelig å prissette slike eiendommer. Han tror likevel det skal mye til for at selgerne får det de nå håper.

– Jeg vil nok bli overrasket om det er noen som betaler 3,5 milliarder, sa advokaten sist uke.

Selv holder Nærings- og fiskeridepartementet, som var i forhandlinger om eiendommen våren 2019, fortsatt døren på gløtt for bud.

– Vi er villige til å ta opp kontakten med selger og forhandle innenfor realistiske rammer, sier Myrseth.

Privat eiendom på Svalbard

Uenige med staten: – Da har du tredje verdenskrig!