Hopp til innhold

Vil selge Svalbards siste private eiendom: Regjeringsadvokaten ber dem fjerne annonsen

Aktieselskabet Kulspids vil selge Svalbards siste private eiendom. Nå har Regjeringsadvokaten gitt klar beskjed om at salgsprosessen må innstilles.

Privat eiendom på Svalbard

Denne eiendommen på Svalbard er til salgs for 3,5 milliarder kroner. Nå ber Regjeringsadvokaten selgerne fjerne annonsen.

Foto: Kulspits

Aktieselskabet Kulspids har den siste private eiendommen på Svalbard, «Søre Fagerfjord». Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Nå er selskapet til salgs, og med det følger eiendommen med.

Men de kan ikke selge uten samtykke fra norske myndigheter, mener næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Det har vekt sterke reaksjoner fra advokat Per Kyllingstad, som bistår i salget av selskapet som har den 60 kvadratkilometer store eiendommen.

Han mener staten vil ende opp med å bryte Svalbard-traktaten, dersom de griper inn.

Og nå har staten grepet inn.

Oslo 20190109. Advokat Per Kyllingstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Advokat Per Kyllingstad bistår selger i salget, og mener at staten bryter Svalbard-traktaten hvis de griper inn.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil holde dagens eiere ansvarlige

I et brev NRK har fått innsyn i, ber Regjeringsadvokaten at salgsprosessen innstilles og at annonsene fjernes umiddelbart.

– Staten legger til grunn at eiendommen under ingen omstendigheter vil bli solgt uten at departementets samtykke er innhentet. Dersom det likevel mot formodning skulle skje, varsles det om at norske myndigheter ikke vil akseptere dette, og ikke vil anerkjenne at en slik ny avtale har noen rettsvirkninger, heter det i brevet.

Det var Svalbardposten og Aftenposten som først omtalte brevet fra Regjeringsadvokaten.

Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat

Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, er klar på at de ikke vil godta et salg uten samtykke fra Næringsdepartementet.

Foto: Hallvard Norum / NRK

I brevet kommer det også frem at staten vil holde dagens eiere ansvarlige for alle eventuelle konsekvenser.

Kyllingstad opplyser til NRK at de har mottatt brevet fra Regjeringsadvokaten, og vil besvare det.

Men er klar på at de ikke mener at Næringsdepartementet kan pålegge de å innstille salgsprosessen og fjerne annonsen.

– Selvfølgelig ikke. Dette er et helt ordinært salg av aksjer, sier Kyllingstad.

Les også Staten kjøper privat Svalbard-eiendom

Austre Adventfjord på Svalbard

Uaktuelt å endre statusen som nasjonalpark

I annonsen fra Kulspids kommer det blant annet frem at eiendommen kan utvikles å sette opp satellittstasjoner eller for å anlegge en havn.

Det mener Regjeringsadvokaten er feil.

– Som eierne vet, ligger den i et område som i over 50 år har vært regulert som nasjonalpark, gjennom en forskrift av 1973 som fortsatt gjelder, og som setter forbud mot enhver form for utnyttelse, samt alle former for motorferdsel, skriver regjeringsadvokaten.

– Fra norske myndigheters side er det helt uaktuelt noen gang å endre Sør-Spitsbergens status som nasjonalpark, skriver regjeringsadvokaten.

Det aller meste av Svalbard er fredet.

Sist gang staten kjøpte en privat eid eiendom på Svalbard var Austre Adventsfjord i 2016. Den kostet staten 300 millioner kroner.

Utenom fire store eiendommer som den russiske staten eier via egne gruveselskaper, kontrollerer nå Norge det aller meste av Svalbard.

Nå er den siste private eiendommen på Svalbard til salgs. Den ligger sør på Svalbard og eierne har bedt om over 300 millioner Euro. Dette tilsvarer 3,5 milliarder kroner.

Russiskfødt eier

Eiendommen Søre Fagerfjord ligger på sørvestspissen av Svalbard og er på 60 kvadratkilometer eller 60.000 mål.

Eiendommen ligger rundt 40 kilometer fra Longyearbyen og byr på mer enn fem kilometer kystlinje, fjell, fjorder og arktisk dyreliv.

Etter at eiendommen ble lagt ut for salg, kunne NRK avsløre at en russiskfødt kvinne er den største eieren.

PST er også koplet inn i saken, men ifølge seniorrådgiver Eirik Veum har det ikke sammenheng med at hovedaksjonæren har russiks bakgrunn.

– Det er helt naturlig PST blir orientert om et eiendomssalg på Svalbard av denne størrelsen, der en potensiell ny eier kan være hvem som helst, sier han.

Kuldspids selger eiendom Svalbard

Eiendommen markedsføres globalt av Knight Frank LLP, som har satt en prisantydning på 300 millioner euro, rundt 3,5 milliarder kroner.

Foto: Kuldspids

Mener det bryter med Svalbardtraktaten

Advokat Kyllingstad har tidligere uttrykt til NRK at han er krystallklar på at alle som er tilsluttet Svalbardtraktaten skal likebehandles.

– Likebehandling er grunnpilaren, og det er hele basisen for Norges posisjon på Svalbard.

Kyllingstad mener Norge ikke kan pålegge begrensninger på annen eiendom som diskriminerer sammenliknet med Norge og Russland.

– Norge har bosetting, kull-utvinning, flyplass, havneområder, turisme, forskning og satellittstasjoner. Russerne driver på med akkurat det samme.

Han er tydelig på at man ikke kan påføre en tredjepart et strengere regelverk.

– Tenk deg også dersom Norge skulle begynne å oppstille krav på russisk eiendom, som begrenser russernes virksomhet på eget land der oppe, da har du tredje verdenskrig!

Les også Kvinne fra Russland eier store deler av giganteiendom på Svalbard

Kuldspids selger eiendom Svalbard

Heftelse på eiendommen

Næringsdepartementet har en heftelse på eiendommen det er snakk om.

Heftelsen stammer fra en avtale med staten i 1919, og den ble tinglyst i 1932. Eier fikk heftelsen uriktig slettet fra grunnboken i 2007, men departementet fikk det rettet opp i 2020, og stadfestet av Borgarting lagmannsrett i 2021.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) mener denne heftelsen hindrer selskapet å innlede forhandlinger om salg av eiendommen, uten godkjenning fra departementet.

Staten fikk i 2021, etter krav fra Kulspids om sletting av klausulene i 2007, medhold av Borgarting lagmannsrett i at samtykkeklausulen er en heftelse som «skal hvile på eiendommen for alltid»

Heftelse Søre Fagerfjord

NRK anbefaler