Avgjørelsen er tatt: Nord-Norge deles i to

Troms og Finnmark slås sammen, Nordland består som egen region.

Porten til Nord-Norge

Nord-Norge skal deles i to regioner.

Foto: Paal A. Svendsen / NRK

Nord-Norge deles i to regioner. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som egen region. Det bekrefter nå leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Helge Njåstad, til NRK.

Njåstad om to regioner i nord

Hør Helge Njåstad forklare hvorfor Nord-Norge deles i to. Foto: NTB Scanpix

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region. Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med cirka 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Vi får frigjort midler ved at vi slipper å administrere tre fylker, og i stedet kan bruke mer kraft for å kjempe for to regioner.

Grensa mellom Troms og Nordland

Njåstad sier at det foreløpig ikke er snakk om grensejustering mellom Troms og Nordland, men at dette kan komme i det videre arbeidet med regioninndelinger.

I Nordland jubler fylkesrådslederen over at Nordland består som i dag.

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, sier Ingjerd Schou (H) i ei pressemelding.

Det var nettstedet High North News som onsdag formiddag først meldte om avgjørelsen.

Utfordringer i Finnmark

Geir Toskedal

Geir Toskedal fra KrF mener interessefellesskapene i Troms og Finnmark er store.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Fylkene Troms/Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland. Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter, sier Geir Toskedal (KrF)

– Jeg forventer at regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N. Skjelstad (Venstre).

Senterpartiet skeptisk

Senterpartiets Heidi Greni sier til NTB at det er bedre med to enn én region i nord, men framholder at et flertall av fylkespolitikerne i Finnmark ønsker å fortsette alene.

– Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver. Rogaland og Møre og Romsdal skal altså fortsette alene, mens man får en gigantregion i Viken – til overmål uten Oslo, sier hun.

Finnmarksloven og tiltakssonen består

I pressemeldinga påpekes det Finnmarksloven fortsatt vil gjelde etter en sammenslåing mellom Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark får ikke konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Stortinget behandler regionreformen 8. juni.

Nyheter fra Troms og Finnmark