Ønsker å dele Nord-Norge i to: – Trodde først det var en spøk

KrF i Troms ønsker å flytte fylkesgrensa sørover, og ta flere kommuner fra Nordland. – Uakseptabelt, svarer partikollega Per Pedersen i Nordland.

Per Pedersen, ordfører Træna

Troms og Finnmark må gjerne slå seg sammen, men la Nordland være i fred, mener Per Pedersen (KrF).

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Lederen i Nordland KrF, Per Pedersen, er ikke særlig begeistret for det partikollegene i Troms nå kommer med. De foreslår nemlig å gjøre de tre nordligste fylkene om til to, der Nordland skal gi fra seg flere av sine kommuner.

Helt i nord bør grensa gå ved Tysfjord, mener KrF i Troms, som ønsker at kommuner som Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund skal inngå i et nytt partnerskap mellom Troms og Finnmark.

Bakgrunnen er at regjeringen denne våren skal komme med sin innstilling til hvordan landets 19 fylker skal erstattes med 10 regioner. Og i Troms ønsker de å sende et tydelig signal om hva de mener er en god løsning.

Men:

– Det vil ikke være akseptabelt for oss å være med på noe sånt. Avstanden fra Tysfjord til Varanger blir utrolig lang. Det blir en uoversiktlig region etter min oppfatning, sier Per Pedersen.

– En god løsning

Pedersen trodde faktisk det hele var en spøk da han leste om forslaget første gang. Men lenger nord kan partikollega Helga Marie Bjerke avkrefte at dette er et forsøk på å være morsom.

Helga Marie Bjerke

På spørsmål om det ikke er like greit å slå sammen Nord-Norge til én stor region, sier Bjerke at de geografiske avstandene er for store til at det vil være hensiktsmessig.

Foto: Privat

– Vi mener denne inndelinga vil gi store og kraftige regioner i landsdelen, som er rustet til å ta de nye oppgavene som vi forventer Stortinget vil overføre fra Staten. For eksempel sykehus.

Hun viser videre til at nordre Nordland og Sør-Troms allerede i dag fungerer som en felles arbeids- og bostedsregion, og at mange beveger seg på begge sider av fylkesgrensa i sitt daglige liv.

Men fylkene er for dårlig på samarbeid, for eksempel om kollektiv, sier Bjerke.

– Det er viktig at Nord-Norge ikke ender opp som i dag, med lav befolkning i hvert fylke. Det vi trenger er to regioner som begge er slagkraftige opp mot statsapparatet i Oslo.

Svolvær i Lofoten

Lofoten og Vesterålen mener Bjerke fortsatt skal få være en del av Nordland. Ellers blir området for lite til å kunne stå på egne bein. Og det er ikke ønskelig at Nordland skal bli en del av Trøndelagsregionen, sier hun.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Grense over Vestfjorden?

Fylkesrådet i Troms har tidligere gjort vedtak om å slå sammen Nordland og Troms. Etter en del krangling, ble man til slutt enige om å legge fra seg planene.

Nestleder Eivind Stene i Troms Frp sier de tidligere har stemt for én stor region i Nord-Norge, men at dette med to regioner ikke har vært diskutert.

– Man bør være forsiktig med å uttale seg, men det er nok ikke unaturlig – av hensyn til geografien – at man ser for seg en grense som går ut Vestfjorden. Men hvem som skal med og ikke, er vanskelig å si, sier Stene.

Laster kart, vennligst vent...

Troms fylke er markert i grønt, mens Nordland fylke er markert i lilla. Kommunene markert med mørk lilla, er kommunene Troms KrF vil overføre til en større region i nord.