– Dagens Nord-Norge er historie

Regjeringen ønsker én felles region i nord, men åpner for at det kan bli to. – Klarer man ikke bli enige om hvor grensa skal gå, vil kartet bli tegnet på Stortinget, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

Hele Nord-Norge på kartet

Som det har blitt kjent, ønsker regjeringen å slå sammen 13 kommuner i Norge med tvang. For Nordland sin del går tallet fra 44 til 40 kommuner.

I tillegg skal de tre nordligste fylkene bli til én region - eventuelt to hvis det er et sterkt ønske om det. Grensene skal fastsettes senere, en avgjørelse som skal tas regionalt.

Margunn Ebbesen, Nordland Høyre

Nå er det enighet på Stortinget om at man kan ha én region i nord, sier Margunn Ebbesen (H).

Foto: Adrian Dahl Johansen

I nord har man ikke klart å bli enige om så mye på fylkesnivå. Troms har vært åpen for å slå seg sammen med Finnmark og Nordland. Nordland og Finnmark har vært klar på at de velger å stå alene. Debatten har vært betent.

– Det er ikke sikkert det er mulig å få en regional enighet, men da blir det tegnet et kart her på Stortinget, fastslår stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

Ønsker et samlet Nord-Norge

Hun er klar på en ting: Dagens Nord-Norge er historie, uansett hvordan sluttresultatet blir.

– Vi sier i utgangspunktet at det skal være ett Nord-Norge, men at dersom det er et sterkt ønske om to regioner i nord, så skal vi være lyttende til det samt hvor en grense skal gå.

Som stortingspolitiker ser Ebbesen fordeler med både én og to regioner.

– Et samlet Nord-Norge vil bli en veldig sterk region som er i stand til å ta på seg nye oppgaver, sørge for vekst i befolkningen og gi flere muligheter. Et samlet Nord-Norge vil tale bedre overfor det sentrale Oslo.

Reagerer

I Troms møtes innstillingen med hoderisting av fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth (Ap). Hun kaller det hele et useriøst forslag.

Kjell-Idar Juvik

– Det er bare å se på Nordland, som med sin geografi og størrelse allerede er en stor region. Det er begrenset hvor større en kan bli, og fortsatt fungere, sier Kjell Idar Juvik (Ap).

Foto: Privat

– Mitt parti av den oppfatning at dette skal foregå med frivillighet. Heldigvis er det få måneder til det er valg, og da er jo spørsmålet om dette kommer til å bære helt inn, sier Myrseth, som ikke tror reformen blir gjennomført.

Stortingspolitiker Kjell Idar Juvik (Ap) er ikke imot tanken om å reversere regionreformen dersom Ap kommer i posisjon.

– Regjeringen vil ikke ta tak i den betente debatten, så de velger den enkleste løsningen og sender ballen over til Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap).

– Det er for så vidt bra med frivillighet, men hva skjer hvis de nordnorske fylkene ikke blir enige? Det har de jo ikke klart å bli til nå, fortsetter han.

Skal la prosessen gå

Ebbesen oppfordrer politikerne i Nord-Norge om å ta kontakt og si hva de mener om et samlet eller delt Nord-Norge. Samt hvor grensen eventuelt bør gå.

– Ved en deling av Nord-Norge, er signalene jeg har fått så langt ganske sterke på at grensa bør gå i Tysfjorden. Det er jeg enig i. Lofoten og Vesterålen vil da fortsatt være del av den sørlige regionen.

– Så du vil gi bort land fra hjemfylket ditt?

– Nei, det handler ikke om det. Det handler at om hvordan vi kan få to sterke regioner i nord, dersom det er det vi ønsker. Men i utgangspunktet er det beste at vi har et samlet Nord-Norge.

Fremtidens fylkeskart