Hopp til innhold

Ambulansefly rammet av GPS-jamming fra Russland

Pilot for luftambulansen forteller til NRK at de mistet GPS-signalet også på andre siden av Finnmark – 250 kilometer unna grensa.

Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.

Tidligere har det vært kjent at Widerøe og SAS opplevde GPS-jamming, men det har ikke tidligere vært kjent at dette skjedde om bord på flere luftambulanse-flyvninger i høst.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen.

Foto: Privat

Pilot og kaptein Tor Ivar Dahl Pettersen har vært 22 år i luftambulansen i Kirkenes. Han har aldri opplevd GPS-jamming i fly før det siste året.

Aldimer.no kunne denne uken fortelle om fly som i mars igjen opplevde GPS-jamming, noe E-tjenesten også bekreftet til NRK. Ifølge nettstedet har nå UD varslet russerne.

I dag kan Pettersen fortelle til NRK at han er en av dem som opplevde GPS-jamming om bord i luftambulansen over Finnmark i september.

Pettersen forteller at det ikke bare var i Kirkenes de opplevde dette, men også i Hammerfest og Alta som ligger cirka 250 kilometer unna grensen til Russland.

Måling av GPS-støy

Disse målingene ble tatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) under undersøkelsene i etterkant av innmeldinger fra luftambulanse-personellet i høst. Målingene i Finnmark viser en kilde i øst, det vil si Russland.

Foto: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kom fra russisk side

Han forteller at de merket jammingen første gang da de skulle ta av fra Kirkenes, og at de fikk en del feilmeldinger i flyet. Så kom signalet tilbake under flyturen.

På vei tilbake fra Hammerfest skjedde det igjen, og da skjønte de at det ikke var flyet det var noe galt med.

– Vi mistenkte at det var russerne som sto bak, sier han.

Det ble også bekreftet av Etteretningstjenesten i oktober. Denne uken kunne E-tjenesten opplyse om at bortfallet som skjedde i mars er sammenfallende med en øvelse på russisk side i samme tidsperiode hvor russerne øver på å slå ut denne type signal.

NRK får i dag bekreftet av Widerøe at de har rapporter om to hendelser den 15. mars på flyvning WF915 Vadsø-Tromsø og WF915 Kirkenes-Tromsø.

Fly

Mener GPS er sårbart

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kunne denne uken fortelle til NRK at hvis det er slik at militære øvelser slår ut sivile system i andre land, så er det alvorlig.

Pettersen sier til NRK at dette viser hvor sårbart GPS-systemet er. Han er kritisk til det han opplever som en nedbygging av primærnavigasjons-måtene for flyvning, til fordel for det langt billigere GPS-systemet.

Han mener det skjer fordi de gamle systemene er basert på bakkeinstallasjon og krever vedlikehold, mens GPS er satellittbasert og derfor langt billigere.

– Jeg er overrasket over hvor svakt GPS er. Vi må i hvert fall sørge for at vi har alternativer, når vi nå har en nabo som stadig øver på å ta det ut. Så for Finnmark og et godt stykke ned i Nord-Norge, må man tenke seg om når man vil legge ned andre bakkestasjoner, mener han.

Ønsker varslingsrutiner

Avinor Flysikring AS sier til NRK at de ser alvorlig på hendelser hvor lufttrafikken blir forstyrret. De mener det må på plass varslingsavtaler når det skjer militære øvelser.

Avinor AS sier på sin side at de ikke kjenner seg igjen i kritikken om at de baserer seg mer og mer på GPS.

Ifølge dem skal det komme en nasjonal navigasjonsstrategi fra Luftfartstilsynet i nær fremtid hvor disse spørsmålene vil være et tema.

Luftfartstilsynet skriver til NRK at det i nasjonal PBN-plan (Performance Navigation Plan) er det forutsatt at det skal være backup av konvensjonelle navigasjonssystemer både for underveisfasen av flygning og til de aller fleste norske flyplasser.

– Det bidrar til å redusere sårbarhet ved eventuelt GPS-bortfall. PBN-planen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom myndighetene, Avinor og operatørene, skriver Svein J. Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring.

Han skriver videre at EU har utarbeidet en navigasjonsstrategi, og at Luftfartstilsynet nå jobber med en nasjonal navigasjonsstrategi.

– Sårbarhet ved GPS-bortfall vil bli vektlagt i dette arbeidet, skriver han i en e-post til NRK.