Alvorlig for villaksbestanden i Altaelva

Villaksbestanden i Altaelva er alvorlig påvirket av genetisk innblanding fra oppdrettslaks. Rømt oppdrettslaks er en stadig større trussel mot villaksen i elvene. Oppdrettsnæringa får mye av ansvaret for å rydde opp.

Altaelva

Altaelva i Finnmark er internasjonalt svært anerkjent og regnet som én av verdens beste lakseelver.

Foto: Odd Bredal

I følge en ny rapport har tre firedeler av villaksen redusert kvalitet på grunn av innblanding av oppdrettsfisk.

Det slår Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforsknings-instituttet fast, etter at de i fellesskap har sett på hvordan rømt oppdrettslaks påvirker ville laksebestander.

Altaelven kommer dårlig ut i undersøkelsen, mens Tanaelva får grønt lys og har liten eller uten endring i villaksgenene.

ALI-leder Tor Erland Nilsen

Daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) Tor- Erland Nilsen er bekymret for geninnblandingen.

Foto: Kai Erik Bull

– Vi finner at det er en sammenheng mellom andelen av rømt oppdrettslaks i elvene og innkryssingen av oppdrettslaks, sier Sten Karlson som er forsker på Norsk institutt for naturforskning.

Tor- Erland Nilsen som er daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) er bekymret:

– Jeg er bekymret for geninnblandingen. Altaelva er kjent for storlaksen. Folk kommer langveis fra til Alta for å fiske storlaks, og blir det en endring på den laksen så er vi en helt ordinær elv, Nilsen.

Oppdrettsnæring må ta ansvar

Det er grunn til bekymring. Den fersk rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at 78 prosent av de vurderte laksebestandene ikke har god nok kvalitet. Og genetisk arv etter rømt oppdrettslaks, må ta mye av skylden.

Per Sandberg (Frp)

Fiskeriminister Per Sandberg er klar i sin tale om hvem som må ta grep.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er nedslående tall og det er en alvorlig situasjon. Det som er bra er at vi nå får et veldig konkret kunnskapsgrunnlag å operere ut fra, slik at vi vet hva som er tilstanden, sier Vidar Helgesen, klima- og miljøminister.

Fiskeriministeren er klar i sin tale om hvem som må ta grep.

– Oppdrettsnæringa har kapital til å ta tak i dette på en sterk måte, mener fiskeriminister, Per Sandberg. Og han er trygg på at de vil gjøre det.

Sandberg sier han har vært klar og tydelig ovenfor næringa.

– Hvis de ikke løser utfordringene så får de heller ingen mulighet til å vokse.

Per Grieg, som er styreleder Grieg Seafood sier de først og fremst er opptatt av å hindre rømming.

– Rømmingstallene i Norge har gått ned de siste årene, og vi skal bidra til at det fortsetter. Den dagen det ikke rømmer en eneste oppdrettslaks er vi i mål. Da har vi heller ikke denne problemstillingen, sier Grieg og er sikker på at det vil skje.