Hopp til innhold

Aleris bygger to nye sykehus: – Har ikke plass i helsevesenet vårt, mener Rødt-politiker

Ap og Rødt frykter viktig helsepersonell vil gå over til privat sektor når Aleris bygger to nye sykehus i Nord-Norge.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt

Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt, mener etableringen av private sykehus vil føre til større mangel på personell i offentlig sektor.

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

  • I en tidligere versjon av denne saken sto det at Aleris skal opprette 70 nye stillinger for helsepersonell. Dette tallet stemmer ikke og er derfor fjernet fra nettsaken. NRK beklager feilen. Administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold, sier følgende om antall arbeidsplasser: – Jeg vil ikke i dag tallfeste hvor mange flere medarbeidere det nye sykehuset vil trenge i 2024; akkurat nå trenger vi først og fremst en ny sykehusleder fordi den nåværende går over til den offentlige helsetjenesten. Som i helsetjenesten for øvrig, må vi også tenke nytt og finne nye måter å løse oppgavene på – sammen med våre dyktige medarbeidere. Vi er alltid på jakt etter flinke folk, og det innebærer flere leger så vel som støttepersonell til våre fagpersoner slik at de kan fokusere på pasientbehandling.
  • Denne saken er også oppdatert med tilsvar fra Tunold om påstand fra stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) om at en privat aktør ikke tar unna de dyre operasjonene og at de skummer fløten. Dette mener Tunold er feil.

I løpet av de to neste årene skal privatsykehusene til Aleris doble kapasiteten sin i Nord-Norge.

Et nytt sykehus skal stå klart i Bodø i mars neste år, og i januar 2024 åpnes det som kan bli Nord-Norges største privatsykehus i Tromsø.

Utvidelsen betyr også et behov for flere ansatte.

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, er svært kritisk til etableringen. Hun frykter helsepersonell vil bevege seg over til privat sektor.

– Det offentlige vil tappes for den knappeste ressursen vi har.

– Jeg mener Aleris ikke har noen plass i helsevesenet vårt, med mindre de legger om til ideell drift, sier Aydar.

Frykter sykepleierflukt

Aydar er spesielt kritisk til at et privat sykehus etablerer seg i et område hvor det fra før er et kritisk behov for helsepersonell i offentlig sektor.

– De kan komme til å rekruttere det sårt tiltrengte helsepersonellet, sier Aydar.

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge er et av flere sykehus i nord som mangler helsepersonell.

Foto: UNN

Helse Nord brukte i 2021 hele 415 millioner kroner på vikarer. I Tromsø kommune var det i juni over 100 ubesatte sykepleierstillinger.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) viser til at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mangler både sykepleiere og spesialister.

– Det blir ikke flere helsepersonell i Nord-Norge med flere private aktører. Det er det samme helsepersonellet som skal brukes begge steder, sier hun.

Myrseth tror også ytterligere privatisering i en tid med krevende sykehusøkonomi vil være med på å gjøre problemet større.

Har brukt 90 millioner på vikarer i år, nå blir det full stopp: – Det vil merkes

– Vil bli mer interessant

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, mener etableringen av sykehusene ikke vil føre til mindre helsepersonell i det offentlige helsevesenet.

Tvert imot tror hun det kan bidra til å gjøre Nord-Norge mer attraktivt.

Administrerende direktør i aleris, Anita Tunold

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris, tror etableringen gjør det mer attraktivt for helsepersonell å jobbe i nord.

Foto: NRK

– Det er mer interessant å være helsepersonell når det er et større kompetansemiljø med muligheter til ulike karriereveier. Det gjelder både i offentlig og privat sektor, sier Tunold.

Hun tror heller ikke etableringen vil gå utover det offentlige helsevesenet.

– Vi er med på å hjelpe dem med å gjøre sitt sørge for ansvar, og det får vi veldig gode tilbakemeldinger på, både fra Helse Nord og UNN, forteller Tunold.

Avlaster det offentlige

Tunold mener etableringen vil være med på å redusere ventetiden for pasientene, og viser til at Helse Nord allerede bruker deres ledige kapasitet.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, AP

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, har samme bekymring som Aydar.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi har informert helseforetakene i nord om sykehusene, og de ønsker oss velkommen, og de bidragene vi gjør for at kan levere på sitt sørge for ansvar, sier hun.

Myrseth mener det er begrenset hvor stor forskjell de private sykehusene kan gjøre for det offentlige helsevesenet.

Hun legger vekt på at de ikke tar på seg det som koster mest i helsevesenet.

– En privat aktør tar ikke unna de dyre operasjonene, det som er kostbart i helsevesenet. Det er det offentlige sitt ansvar, vi kan ikke komme i en situasjon hvor det offentlige skal bære kostnadene på alt som er dyrt, langsiktig og krevende, mens de private aktørene skal komme og skumme fløten.

Tunold sier Myrseths påstand er feil.

– Aleris, som er Norges største private helseaktører, gjør eksempelvis tunge ryggoperasjoner, opererer kvinner med endometriose og pasienter med skader knær og hofter. Det er ingenting lett med det – og det er lidelser som over tid kan bli svært kostbare for samfunnet. Det er dessuten overraskende at Myrseth mener at pasienter som ikke trenger tung kirurgi, bare skal godta lang ventetid selv om de både kan ha store smerter og plager. Når vi diskuterer noe så viktig for folk som helsetjenester, må vi ta utgangspunkt i fakta og ikke myter – og dessuten aldri glemme pasientenes behov, sier hun.

Høyre ikke bekymret

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre, er ikke bekymret for at Aleris vil ta personell fra det offentlige helsevesenet.

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høyre, tror ikke etableringen vil påvirke det offentlige helsevesenet.

Foto: Stortinget

Han viser til at Aleris trenger begrenset med nye ansatte, og at det er 19 000 ansatte i Helse Nord.

– Jeg er ikke bekymret for at Aleris skal konkurrere med Helse Nord, verken på pasientbehandling eller rekruttering, sier Bøe.

Videre understreker han at private aktører ikke skal erstatte det offentlige, men være et supplement.

Ønsker å regulere

Fram til 2019 kunne Staten si nei til etableringer av privatsykehus av samfunnsmessige grunner.

Aydar og Rødt vil gå tilbake til denne praksisen, og skal foreslå på Stortinget om å regulere private sykehus.

– Det er samfunnet og samfunnets hensyn som må være viktigst, ikke Aleris sitt ønske om å tjene mer penger, sier hun.

Les også Økonomisk krise i Helse Nord: – Situasjonen har forverret seg

UNN Tromsø