Hopp til innhold

–Uklokt at Norge bygger høyt gjerde mot Russland

Grensegjerder bygges nå over hele Europa. På Storskog grensestasjon i Sør-Varanger, settes det opp et 3,5 meter høyt ståltrådgjerde langs den norsk-russiske grensen. Ordføreren forstår ikke hvorfor.

Setter opp gjerde

Et 200 meter langt, og 3,5 meter høyt ståltrådgjerde skal settes opp ved Storskog grensestasjon i Sør-Varanger.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er et sikkerhetsgjerde rett og slett, etter det som skjedde her i høst og vinter. Ønsket er å få bedre sikkerhet på området, sier politibetjent og grensesjef Stein Kristian Hansen.

Ståltrådgjerdet som settes opp ved Storskog grensestasjon skal være 200 meter langt og 3,5 meter høyt, og begrunnelsen for å bygge gjerdet er å få kontroll på flyten av mennesker som måtte komme mellom Norge og Russland.

Asylsøkere ved Storskog

I løpet av høsten i fjor kom rundt 5500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog. Nå har strømmen stilnet.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Grensepasseringene kan øke i framtiden

I løpet av høsten i fjor kom rundt 5500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog. Alle disse passeringene skjedde gjennom grensestasjonen, ingen prøvde å komme seg over der det nå bygges et gjerde, bekrefter, grensesjef Stein Kristian Hansen.

– Nå har strømmen av grensepasseringer stilnet, men det betyr likevel ikke at det ikke kan komme flere senere. Et gjerde skal gi bedre sikkerhet og kontroll inne på grenseovergangsstedet, forteller grensesjefen.

Grensesjef på Storskog

Et gjerde vil bedre sikkerheten på grensa, sier politibetjent og grensesjef Stein Kristian Hansen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ikke klokt av Norge

Prislappen for gjerdet er fire millioner kroner. Ifølge ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har internasjonale medier fattet interesse for prosjektet. Rafaelsen er ikke fornøyd med det som skjer, han mener Norge som en fredsnasjon ikke bør gjøre dette.

– Dette er ikke det klokeste Norge gjør i forhold til Russland. Jeg kan heller ikke se den praktiske verdien av et sånt gjerde. Det er en ny og større grensestasjon vi ønsker.

Rune Rafaelsen er også bekymret for symbolverdien, at Norge går i gang med å sette opp høye gjerder.

– Folk og næringsliv i Sør-Varanger jobber systematisk med å få et bedre samarbeid med Russland. Halvparten av befolkningen i Sør-Varanger har fått grenseboerbevis.

I 2010 inngikk norske og russiske myndigheter en avtale om grenseboerbevis for innbyggere i grensesonen mellom Norge og Russland. Det betyr at grenseboere kan krysse grensen uten visum.

Rune Rafaelsen på Storskog

Rune Rafaelsens er bekymret for symbolverdien når Norge setter opp et høyt gjerde mot Russland.

Foto: Ksenia Novikova

Gjerdet er nødvendig og viktig

Ove Vanebo

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo, sier Norge må være forberedt på en ny flyktningestrøm.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Ove Vanebo, sier det nye grensegjerdet er nødvendig og viktig for Norge som ytterpost i Schengenområdet.

– Norge som ytterpost i Schengensamarbeidet har forpliktelser overfor andre stater i Europa. Dette er et tiltak som hele regjeringen stiller seg bak. Det er en del av norsk politikk for å sikre grensene, sier Statssekretær Ove Vanebo.

Statssekretæren mener flyktningestrømmen i fjor høst var en viktig lærdom. Selv om det er stille nå kan situasjonen fort snu, og derfor er det viktig å sette i gang tiltak mens det er rolig, sier han.

– Hvis det plutselig skulle skje et eller annet som øker strømmen av mennesker, så vil vi være i en like sårbar situasjon som vi var i i fjor. Derfor er det nødvendig å sørge for at vi er godt forberedt.