Hopp til innhold

– Oljefunn i nord kan dempe spenningen mellom øst og vest

Et stort oljefunn i nord som krever norsk-russisk samarbeid vil kunne dempe spenningen mellom øst og vest. Det mener forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt.

Delelinjen

Et felles norsk-russisk oljeprosjekt i grenseområdene i Barentshavet vil kunne virke stabiliserende, mener forsker.

Foto: NRK

Nye data viser nemlig at området inn mot den norsk-russiske delelinjen kan inneholde gigantiske oljemengder.

Letesjef Kristian Kråkenes i den norske avdelingen av det statlige kuwaitiske oljeselskapet KPC mener det kan ligge milliarder av fat å vente under havbunnen i det sørøstlige Barentshavet.

Dette trenger slett ikke bety at situasjonen mellom Russland og vesten trenger å bli enda mer spent og usikker enn det som er tilfelle i dag.

Stabiliserende

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt har lenge forsket både på russisk olje- og gassvirksomhet, offshoreaktiviteter i Barentshavet og ikke minst arktiske politiske spørsmål.

Arild Moe

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Han sier dette om følgene av et stort oljefunn som strekker seg over delelinja:

– Det vil kunne virke stabiliserende i regionen. Delelinjeavtalen, som ble undertegnet i Murmansk 15. september 2010 klargjør hvordan et oljefunn skal bygges ut og at inntektene skal fordeles ut fra hvor stor del av feltet som ligger på hver side av delelinjen, forklarer han.

Dette er samme prinsippet som oljefelt i Nordsjøen som strekker seg inn på britisk sektor.

– Det vil her være snakk om svært kostbare utbygginger, og ingen parter vil nok forholde seg på en slik måte at investorer skremmes vekk, eller føler at det er for uforutsigbart til at de vil satse, sier Moe.

Moes konklusjon står i sterk kontrast til den nordnorske forretningsmannen Johan Better Barlindhaugs frykt om at et oljefunn kan føre til økt spenning.

Mangler erfaring

Seniorforskeren tror også russerne gjerne vil være med på en utbygging.

– Nå kan selvfølgelig konsekvensene av sanksjonene være en begrensende faktor på teknologisiden, men en utbygging her ligger såpass langt fram i tid at det kan ha endret seg, sier Moe.

Men en faktor som kan gjøre et felles norsk-russisk oljeprosjekt i Barentshavet utfordrende er Russlands manglende erfaring.

– Det vil i så fall være den første grenseoverskridende oljeutbyggingen for Russland, og i motsetning til Norge har de følgelig ingen slik erfaring. Norge har jo lang erfaring fra Nordsjøen, forklarer seniorforskeren.

Felles leteboring

Da regjeringen i vår tildelte leteblokker i den 23. konsesjonsrunde ble det tildelt letekonsesjoner i det sørøstlige Barentshavet. Her fikk også russiske Lukoil tillatelse i samarbeid med Statoil, Det norske og Petoro.

Til sammen er tre områder i dette havområdet åpnet for leteboring