– Kan ta lang tid før alle farene er kartlagt

NVE tror det vil ta rundt åtte måneder før farer som flom, skred og steinsprang i Longyearbyen på Svalbard er kartlagt.

Skredområdet i Longyearbyen

Lokalstyret vet ikke nøyaktig hvordan ting i Longyearbyen vil bli fremover, men målet er å ta de rette valgene og trygge befolkningen på best mulig måte.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En forutsetning for å kunne bo og ha det bra på Svalbard, er at vi får den samme gode tryggheten som man har ellers på fastlandet, sier lokalstyreleder Arild Olsen til NRK.

Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Næringsdepartementet, Statsbygg og Store Norske har de siste dagene hatt møter med NVE, for å finne ut hvordan man skal arbeide videre som følge av skredulykken 19. desember i fjor.

– Vi har fått avklart system og funksjon på skredvarslingen, og vi har gått gjennom varslingsrutiner i tilfelle evakuering. I tillegg har vi så vidt begynt å se på hvordan vi skal angripe situasjonen når det gjelder framtiden, forteller Olsen.

Starter lokal skredvarsling

Arild Olsen, lokalstyreleder

Lokalstyreleder Arild Olsen mener det viktigste er at man får et godt verktøy slik at de rette valgene blir gjort. Valg om hvor folk skal bo, sikringstiltak og om det skal være etablerte varslingsrutiner.

Foto: Helge Carlsen/NRK

Lokalstyrelederen forteller at de ikke kan si noe konkret om tiltakene for framtiden, da NVE trenger rundt åtte måneder for å kartlegge alle farene.

– De ønsker å se på flom, skred og steinsprang. Det vil ta tid, men vi har allerede sett litt på situasjonen slik at vi kan gjennomføre arealplanarbeidet som vi har begynt på. At vi slipper å vente i ytterligere åtte måneder før vi kan gjennomføre det.

NVE er allerede i gang med det regionale skredvarselet som vil vare ut mai 2016, men fra neste uke vil de starte arbeidet med et lokalt varsel som vil gjelde for de bebygde områdene i Longyearbyen.

– Det regionale varslingssystemet gjelder for store deler av øygruppa, på lik linje med varslingen på fastlandet. Da har man en stor region der man varsler skred, men det systemet er ikke like finmasket som det lokale varslet som vi etablerer i Longyearbyen, sier Arild Olsen.

Kan bli aktuelt med fortetting

Etter snøskredet som tok to liv og ødela 11 hus i desember så de et behov for et mer finmasket rutenett, og en mer jevnlig oppfølging av snøforholdene.

– Vi vil sørge for at befolkningen blir så trygg som mulig, og det lokale varslet vil gi mer detaljert og korrekt informasjon. Man skal også kunne foreta evakuering med et vindu på 24 timer.

Som en del av arbeidet ser man også på boligbygging, både når det gjelder muligheter for fortetting, riving og nybygging. Men hva som vil skje i framtiden er ifølge Olsen fortsatt er usikkert.

– Vi vet at det er et stort skredutsatt område og vi har indikasjoner på at omfanget av sikringstiltakene blir store hvis vi skal ha noe permanent utover varslingen. Bygningsmassen er delvis gammel der oppe, så vi må vurdere de ulike skredbanene og forskjellige tiltak. Det blir sikkert en kombinasjon av ny bebyggelse og sikringstiltak.