Hopp til innhold

– Kan bli tidenes sjømatår for Norge

Hittil i år er det eksportert sjømat for over 67 milliarder kroner, noe som er en økning på åtte prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Norsk laks

Norge eksporterte laks for 4,5 milliarder kroner i november. Det er en økning på 662 millioner kroner, eller 17 prosent, målt mot november i fjor.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 7,4 milliarder kroner i november. Det er 804 millioner kroner eller 12 prosent mer enn november i fjor.

Totalt hittil i år er det eksportert 67,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 4,9 milliarder, eller 8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Ved inngangen til desember ligger sjømateksporten 1,5 milliarder kroner under eksporten for hele 2014, og med en normal eksport i desember blir dette tidenes sjømatår for Norge, sier Marit Rein, fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Laksen drar lasset

Paul T. Aandahl som er analytiker for laks og ørret i Norsk Sjømatråd forteller at de har en etterspørselsvekst, spesielt i EU-markedet.

– Vi har en volumvekst til EU på 11 prosent, samtidig som prisen målt i euro kun har falt med tre prosent, sier han til NRK.

Nye konsumenter fra viktige marked som Frankrike og Polen blir nevnt som en av de største kjøperne. Det er laksen som drar lasset, med hele 43 milliarder kroner hittil i år.

– De viktigste driverne for laksekonsumet er smak, helsegevinstene og at det er lettvint å tilberede, sier Aandahl.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 44,92 kroner mot 40,67 kroner i november i fjor.

I tillegg til laks ser de også økning i saltfisk, klippfisk, fersk og fryst torsk. Mens sildeeksporten viser en liten nedgang, øker makrelleksporten i november med 16 millioner kroner.

– Venter ingen vekst i produksjon de neste årene

En av de største utfordringene i norsk fiskerinæringer for tiden er lakselus.

– Det har den innvirkningen at vi nå må redusere volumet. Det er en del aktører som har hatt utfordringer med lakselus og de er nødt til å slakte ut fisken. Det betyr at vi får litt mindre etter jul, forteller analytikeren.

Det er likevel vekst i Norge, så noen effekt at lakselus kan ikke Paul T. Aandahl si at de har sett.

– Det er strenge krav om hvor mye lus som kan være på laksen. Det betyr at de neste to årene venter vi ingen vekst i lakseproduksjonen i Norge. Med en fortsatt vekst i etterspørsel vil vi få en prisøkning på laksen fremover.

På lengre sikt tror han at de utfordringene som er med lakselus vil bli løst, noe som gjør at man igjen kan øke volumet av produksjon.

Også oktober var en god måned for norsk sjømat.

Siste fra Troms og Finnmark