Frykter fiskedød

Folk i Kvalsund frykter konsekvensene for fisken i Repparfjorden, etter at kommunen har åpnet for å slippe ut giftig avfall i sjøen.

Video b870f3be-c769-4447-b13c-3d4704e71dda.jpg

BEKYMRET: Knut Altmann i Vest-Finnmark Jeger og fiskeforening mener avfall fra gruva bør dumpes lenger ut i havet.

Ny gruvedrift kan bety den visse død for laksen, hevder fiskere som er svært kritiske til kommunens handtering av saka.

Frykten har sitt utspring ved Foldal verk i Kvalsund. Sist det var gruvedrift her var på 1970-tallet. Nå er gruveselskapet Nussir langt på vei etablert i Kvalsund, og vil dumpe giftige avfallsstoffer inne i Repparfjorden.

Les også: Ønsker seg et «mineral-Statoil» på land

Les også: Ønsker gigantgruve

Dumper på feil sted

Knut Altmann i Vest-Finnmark Jeger og fiskeforening er svært skeptisk til måten dumpinga skal foregå på.

– Området her har de sterkeste undervannsstrømmene i hele fjorden på sommerhalvåret. Vi vet fra tidligere gruvedrift på Foldal verk at utslippene ble omrørt og kom opp i overflaten. Det ble spredt med elvestrømmen utover og gjorde stor skade på laks og annen fisk, sier Altmann.

Kvalsund

Ifølge Knut Altmann bør gruva velge et annet sted i fjorden å gjøre utslipp på. Men det vil bety ekstrakostnader.

Foto: Vibeke Lund Pettersen / NRK

Altmann mener det ville vært mer miljøvennlig å slippe ut avfallet på dypere vann.

– Vi har jo et mye større område lenger ut i fjorden med dypere vann. Det vil bli dyrere for Nussir å ha utslipp her, men det vil bli mye bedre for miljøet, sier han.

Føler seg ikke overkjørt

Politikerne i Kvalsund mener seg ikke overkjørt av gruveselskapet.

– Nussir vet hva befolkninga og politikerne vil, vi har stilt krav. Og vi ønsker ringvirkningene, sier påtroppende ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen.