Hopp til innhold

– Flere politi i gatene med færre kontor

Politimesteren i Troms mener ett nordnorsk politidistrikt vil gi et bedre tilbud.

Ole B. Sæverud

Ole B. Sæverud har hele tiden vært tydelig på at han vil ha ett stort politidistrikt i nord.

Foto: Øystein Antonsen

Politidirektør Odd Einar Humlegård la mandag frem sin anbefaling om å redusere dagens 27 politidistrikter til seks.

I Nord-Norge mener han at ett politidistrikt for alle de tre nordligste fylkene er riktig å satse på. nbsp;

– I mitt høringssvar på forslaget mener jeg at grensa bør gå ved Saltfjellet. Helgeland orienterer seg sørover, sier politimester i Troms, Ole B. Sæverud til NRK.

– Men jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg mener ett nordnorsk politidistrikt er veien å gå.

– Må huske de små bygdene

Sæverud mener det er enklere å bemanne viktige funksjoner hele døgnet med et stort kontor. Politimesteren mener blant annet at et større kontor vil skape større fagmiljøer, og bidra til mer langsiktighet.

– Men en god politiløsning forutsetter at vi har lokale enheter med ansvar for nærpoliti. Færre kontor vil bety flere folk å sende ut, og vi må fortsatt bry oss om de mindre lokalsamfunnene og bygdene vi har, sier Sæverud.

Geografiske utfordringer

Politimesteren i Salten er kritisk til ett stort politidistrikt.

Bente Hansen, hovedtillitsvalgt i Vestfinnmark politidistrikt, mener de geografiske avstandene i nord vil skape problemer med den foreslåtte organiseringen.

– Det er klart vi har noen særegne utfordringer i Nord-Norge, særlig geografisk. Derfor er vi nødt til å få muligheten til å organisere politidistriktet slik vi selv ønsker, uavhengig av hvordan de gjør det i noen av de andre politidistriktene, sier Ole B. Sæverud.

– Får vi det til, er jeg sikker på at vi skal få til et bedre politi-tilbudet enn vi har i dag, fortsetter han.

– Hvor skal eventuelt et hovedkontor ligge?

– Det får vi ta senere.