Hopp til innhold

Jobber heller alene enn å få «utslitte» politikolleger sørfra

Arbeidsledige politifolk går rundt i Oslo, mens Nord-Norge skriker etter politifolk. – Et samfunnsproblem, mener Venstre, som vil innføre nordsjøturnus i politiet. Men politiet sier nei.

Alene på post

ALENE PÅ POST: Selv ikke Statens vegvesen slipper unna når lensmann Edvard Børø holder promillekontroll i hjemkommunen.

– Nordsjøturnus ingen løsning på politimangel i distriktene, sier lensmann ved Herøy og Dønna lensmannskontor til NRK.no.

Venstre foreslår doble skift og Nordsjøturnus for å rekruttere politifolk ut i distriktene. Det synes ikke lensmannen er en god idé i det hele tatt, selv om han mangler to betjenter på kontoret.

Kontrollerer promille alene

Lensmann Edvard Børø burde egentlig hatt med seg en eller to betjenter til når han drar ut for å gjøre en promillekontroll på Herøy.

Helgelandskommunene Herøy og Dønna deler kontoret som skal ha tre betjenter mellom seg, men i dag er Børø alene.

– Jeg må prioritere hardt hva som kan vente og hva som haster. Dette er ikke like populært hos publikum, og vi får en del klager på at vi responderer for seint, sier han til NRK.no.

(artikkelen fortsetter under)

Lensmann Edvard Børø ved Herøy og Dønna lensmannskontor

Lensmann Edvard Børø burde egentlig hatt med seg en eller to betjenter til når han drar ut for å gjøre en promillekontroll på Herøy.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Kan løse et stort samfunnsproblem

Problemet med å rekruttere politifolk lensmannskontoret i nabokommunene har fått Hanne Nora Nilsen fra Alstahaug Venstre til å foreslå Nordsjøturnus.

Hun mener at arbeidsledige betjenter i Oslo kan jobbe doble skift og avspasere i en lengre perioder, som igjen betyr at de kan bo i Oslo og jobbe på Herøy som ligger 100 mil lenger nord.

– Vi må se på alternative måter å løse samfunnsproblem. For det er et samfunnsproblem at vi har arbeidsledige politifolk gående rundt i Oslo, mens det står ubesatte stillinger i Nord-Norge. Det er ingen god løsning at man skal ha pliktår i politiet. Da er det mye bedre hvis man kan ha lagt til rette for å kunne bo et sted og jobbe et annet sted. Dette er normalt i dagens arbeidsliv, sier hun til NRK.no.

Lokale politifolk skeptisk

Børø begrunner motstanden i politiet med lover og regler som gjelder for arbeidstakere.

– Vi skal følge Arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene som er forhandlet fram. Vi går ikke på akkord med det, sier lensmannen.

Både Høyre, Venstre og Frp har tatt til orde for modernisere arbeidsmiljøloven, blant annet ved å tillate mer overtidsarbeid og åpne opp for at nordsjøturnuser kan forhandles fram lokalt.

Nilsen avviser at politifolkene skal måtte går på akkord med lover og regler.

– Venstre ønsker på ingen måte å sette Arbeidsmiljøloven til side, men vi ser at i enkelte sammenhenger er det behov for oss å myke opp, mener hun.

Nei til trøtte kolleger

Lensmann Edvard Børø ved Herøy og Dønna lensmannskontor

– Jeg må prioritere hardt hva som kan vente og hva som haster. Dette er ikke like populært hos publikum, og vi får en del klager på at vi responderer for seint, sier Edvard Børø.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Å jobbe doble skift er ikke noe god løsning for et politi som hele tiden skal være våken og beredt.

– Jeg tror ikke vi ute i distriktet tjener på å ha utslitte og trøtte arbeidstakere, sier Børø.

Og lensmannen får støtte fra forskerhold.

Forskning viser også at lange arbeidsperioder kan øke risikoen for feilhandlinger og ulykker og ha negative sosiale og helsemessige konsekvenser for arbeidstakerne. En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konstaterer at nattarbeidere har økt risiko for å utvikle brystkreft og at risikoen øker med antallet sammenhengende nattevakter.

Hva mener du må til for å få flere politifolk til å jobbe ute i distriktene?