– Det var ikke et godt dialogmøte

For to dager siden ble ordførere møtt av det de betegner som en brysk fiskeriminister. – Ikke meningen å belære, sier hun.

Espen Farstad

Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund er bekymret for villaksen. Han mener nå de har skværet opp med ministeren etter det han betegner som et 'ikke spesielt godt dialogmøte'.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Onsdag møtte en delegasjon på fem av ordførerne fiskeriminister Elisabeth Aspaker på Stortinget.

Til sammen 64 ordførere fra Sør-Varanger i nord til Halden i sør har signert oppropet. Der uttrykker de sin bekymring for mer lakselus og flere rømninger i oppdrettsnæringen.

– Det var ikke et spesielt godt dialogmøte, men vi har skværet opp og ønsker å peke nesa framover, sier Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger og Fiskerforbund.

Lakselus

Bildet viser ryggen på en hannlaks tatt i Altaelva i høst. Onsdag møtte representanter for 64 ordførere fiskeriminister Elisabeth Aspaker, miljøkomiteen og næringskomiteen i Oslo.

Foto: Paul Kristian Olaussen
Bekrymret for luseutviklinga

Ordførerne kom altså med en slags bekymringsmelding til Aspaker om villaksen i norske fjorder og den økende lakselusproblematikken.

Bakgrunnen er blant annet flere store fiskerømninger fra anlegg i Vest-Finnmark de siste årene. Sist i september måtte Fylkesmannen igjen gi tillatelse til å fange rømt oppdrettslaks med garn i Altafjorden etter nok en rømming.

Bare fra Grieg Seafoods anlegg i Finnmark har det rømt 150.000 fisk siden 2006, noe selskapet nå må svare for hos Fiskeridirektoratet.

I tillegg har det ifølge Mattilsynet blitt gjennomført flere avlusinger med kjemikalier i vår, samt at det er oppdaget nedsatt følsomhet for kjemikaliene hos lus ved et anlegg i Vest-Finnmark.

– Jeg har godt humør

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker får kritikk.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fiskeriminister Aspaker fikk kritikk etter møtet fra flere av ordførerne, som opplevde henne som lite mottakelig for innspill.

– Jeg vil si jeg har et godt humør, men vi var uenig om hvordan møtet skulle være. Jeg trodde jeg skulle få et opprop, og forventningene var nok at jeg hadde mer tid der og da. Det tillot ikke timeplanen min. Men jeg respekterer arbeidet som gjøres og den oppfordringen som har kommet fra kommunene. Lakselus og lakserømming er noe vi har utfordringer på og er en problemstilling som blir sentral i stortingsmeldinga vi skal lage, sier hun.

– Har du sagt unnskyld din oppførsel etter møtet?

– Jeg har snakket med noen av dem som var til stedet og sa at det ikke var min intensjon å belære noen. Men jeg mener noe av det som har vært skrevet i forkant av møtet har vært urettferdig. Jeg som statsråd har signalisert at jeg kommer til å ta tøffere grep, og denne regjeringen kommer til å lage stortingsmelding hvor vi legger miljøindikatorene til grunn for vekst. Det er nytt, sier hun.

Farstad blir ikke beroliget av fiskeriministerens lovnader.

– Nei, vi har nettopp hatt en høring om ny vekst i oppdrettsnæringa. Fra vår side er vi klar på at vi ikke kan akseptere dette, det drives ikke på bærekraftig og miljømessig måte. Jeg mener de satser alt på ett kort. De sier at næringa skal vokse ut av problemet og redusere antall lus i merdene, men dere klarer ikke håndtere de mengdene med oppdrettsfisk og lus som følger med dette per i dag. Konsekvensene er at sjøørreten er truet i fjordene og laksebestanden går ned på grunn av lusetallet, sier han.

Ministeren har foreslått en økning med 5 prosent, men fiskeridirektoratet og Mattilsynet er imot.

– Forutsetningen for veksten er en innstramming på lakseluskrav. Det vi foreslår er i tråd med det næringa selv sier, sier hun.

Hør hele diskusjonen på politisk kvarter under:

Intervjuer, kommentarer og analyser på direkten