– Det er fortsatt for mye rein på vidda

I dag kommer landbruksministeren til Finnmark for å presentere resultatet av reintallsreduksjonen.

Johan Ivvar Gaup

HAR FÆRRE REIN I DAG: – Selv frykter jeg lite, men det gjenstår å se hva hun presenterer. Ryktene sier at langt fra alle har redusert, og det blir spennende å se hva straffen blir, sier han.

Foto: Privat

– Vi reduserte reinflokken allerede i 2004, og har vært under det antallet staten har fastsatt som bærekraftig siden da.

Siden da har han opplevd å få bedre rein og tyngre ungkalver, Johan Ivvar Gaup i reinbeitedistrikt 23A Valgenjarga i Finnmark.

– Det kommer flere penger inn på kontoen, rett og slett, også i form av driftstilskudd fra staten. Samfunnet er endret. Vi kan ikke leve slik man gjorde før, sier Gaup.

Men langt fra alle som har fått beskjed om å redusere reinflokken har gjort det. NRK har tidligere fortalt at mange reineiere har gjort det motsatte.

Sylvi Listhaug

PRESENTERER REINTALLET: Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kommer egenhendig til Finnmark for å legge frem resultatet av reintallsreduksjonen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg synes det er synd at næringen ikke har ryddet opp selv. For meg er det av overordnet viktighet å sørge for at vi følger reindriftsloven, sa statsråd Sylvi Listhaug til NRK i desember i fjor.

I dag kommer landbruksministeren til Alta for å følge opp; for å presentere resultatet av reintallsreduksjonen. Resultatet skulle bli lagt frem klokken 13:00 i dag, men kan bli utsatt på grunn av flyforsinkelser som en følge av tåke. Presentasjonen er forventet å gi en pekepinne for framtiden for reindrifta i Norge.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya

Tallene NRK presenterte i desember i fjor viste at enkelte reineiere i løpet av de siste årene har doblet, og i noen tilfeller mangedoblet flokken sin. Bildet viser rein på Nordkynhalvøya.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Fortsatt for mye rein på vidda

Da NRK i desember i fjor foretok en gjennomgang av antallet rein på vidda (frem til 2013), var hovedtrekkene at de minste reineierne hadde redusert mens de største fortsatte å vokse.

Tallene viste at det særlig i Vest-Finnmark har foregått en posisjonering.

Tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, kommenterte tallene til NRK. Han fryktet bitterhet og hat på vidda, når de som har bygd opp sine flokker ikke slakter.

Nils Henrik Sara

TIDLIGERE REINDRIFTSLEDER: Han har fryktet bitterhet og hat på vidda, når reineiere nekter å slakte, Nils Henrik Sara, tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Når Listhaug kommer til Finnmark i dag, er det sannsynlig at hun har med seg en beskjed om at målet ennå ikke er nådd.

– Det er lite lav, og marka blir bare mer og mer nedbeitet. Det både har vært og er fortsatt for mye rein på vidda, sier Johan Ivvar Gaup.

Ser lyst framtida med reindrift

– Det store spørsmålet blant reineierne er heller hvordan de skal få det til, sier Gaup.

– Frykter du det Listhaug kommer med i dag?

– Selv frykter jeg lite, men det gjenstår å se hva hun presenterer. Ryktene sier at langt fra alle har redusert, og det blir spennende å se hva straffen blir, sier han.

Reineierne har hatt flere år på å redusere, men når de ikke har klart det til nå gjenstår det å se hvordan de skal få det til, sier Gaup.

– Etter at vi fikk muligheten til å levere rein til slakteri i Finland, får vi mer igjen per kilo reinkjøtt. Når størrelsene på flokkene i tillegg reduseres ser jeg lyst på fremtiden, sier han.

Her finner du alle artiklene om reintallet i Finnmark.

Her leser du mer om reindrift i Finnmark.