– De kan ikke unngå å se på kostnadssiden i dette her

Forslagene fra det samiske språkrådet hilses velkommen, men de kan bli dyre å iverksette.

Marianne Bremnes

Fylkesstyreleder Marianne Bremnes i KS Troms ser potensialet i avtalen, men håper kostandene møtes med større økonomisk støtte til kommunene.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

– Jeg ser at nytteverdien kan være veldig stor, men de kan ikke unngå å se på kostandssiden i dette her, sier fylkesstyreleder Marianne Bremnes i KS Troms.

Mandag presenterte det samiske språkrådet en utredning hvor de blant annet foreslår å endre minstekravet for å få et samiskspråklig barnehagetilbud.

Kriteriet i dag for at samisk som språkfag skal bli tilbudt skoleelever i kommuner som ikke er en del av det samiske språkforvaltningsområdet, er at minst ti elever krever det.

Men språkutvalget foreslår at minstekravet reduseres til tre elever.

Utvalget foreslår også at alle kommuner i Norge skal ha plikt til å tilby et samiskspråklig barnehagetilbud, dersom foreldrene ønsker det.

Krever dekning av utgiftene

– Jeg tenker at det er bra at det rettes fokus mot samisk språkopplæring, og det at man utvikler og bevarer det samiske språket. Når det er sagt, så er det jo sånn at kommunene i Troms og i landet for øvrig sliter med sin økonomi. Skal man gjøre noen større endringer i språkopplæringen, så kreves det også en dekning av utgifter, sier Marianne Bremnes.

Hun peker på at man trenger både flere lærere innenfor samiske språk, og at man trenger tolker i større grad.

– Og dermed må utgiftene også dekkes.

(Artikkelen fortsetter under)

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er kostnadseffektivt å bruke ressurser på barn og unge.

Foto: Inga Renate Buljo / NRK

– Det mest kostnadseffektive man kan gjøre

– Rapporten er en historisk mulighet for å gjøre noe med en del utfordringer knyttet til de samiske språkene. Jeg er spesielt glad for at utvalget har valgt å fokusere på barn og unges mulighet til å lære å snakke samisk, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun ser utfordringene som innføringen av de nye forslagene kan få.

– Det er noen åpenbare utfordringer knyttet til for eksempel mangel på samiske barnehagelærere. Men samtidig synes jeg vi skal huske på at det å bruke ressurser på barn og unge sannsynligvis er det mest kostnadseffektive man kan gjøre når det gjelder språktiltak. Barn har en utrolig mulighet til å tilegne seg språk, sier hun.