Hopp til innhold

Elevene får nyte godt av millionene kommunen sparte under lærerstreiken

Under lærerstreiken sparte Tromsø kommune flere millioner kroner på lønninger som ikke ble utbetalt. Nå skal disse pengene komme elevene til gode.

Elevrådsleder ved Sommerlyst skole Sigurd Dalelv

Sigurd Dalelv, elevrådsleder ved Sommerlyst skole, håper at millionene blir brukt både for å bedre undervisningen og det sosiale samværet for elevene i Tromsø kommune.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det vi har bestemt det er at de midlene som vi sparte på streiken i form av lønninger skal tilbake til skolen, sier Tromsø ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Det er snakk om totalt 7,5 millioner kroner som nå skal komme skolene og elevene i Tromsø kommune til gode gjennom ulike tiltak.

Lærerstreiken endte i tvungen lønnsnemnd den 27. september, eller nesten 14 uker. Noen elever fikk ikke starte skoleåret før etter endt streik, mens andre kun hadde noen få timer i uken.

Pengene skal blant annet brukes på sosiale tiltak for elevene, men muligens også til å ansette flere lærere.

Olivia Moe-Jordan, elev ved Sommerlyst Skole i Tromsø

Olivia Moe-Jordan tror dette tilskuddet kommer til å være viktig for mange elever.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Les også Utdanningsforbundet antyder ny lærerstreik allerede neste år

Steffen Handal i Utdanningsforbundet

– Vi har mistet en del

Elevrådsleder ved Sommerlyst skole Sigurd Dalelv sier det er godt å få avklart at pengene skal tilbake til elevene.

– Vi har mistet en del på denne streiken, så at vi kan få tilbake litt.

Han håper at pengene både brukes til å bedre undervisningen, som nye skolebøker, og til det sosiale slik at klassene kan gjøre noe sammen.

Les også Åpner for ekstraskole til streikerammede elever – Sondre (18) sier han ikke har tid til det

VGS-elev Sondre Hegreberg.

– 8. trinnet har nettopp starta og de har derfor ikke kunnet bli så godt kjent under streiken. Det er bra om pengene blir brukt på dem, sier Dalelv.

Han får støtte fra medelever på skolen.

– Jeg tror det er veldig viktig for veldig mange elever, at man kan fokusere litt på det sosiale og det vi trenger her på skolen, sier Margrethe Smith Meyer.

Hun går i 8. klasse ved Sommerlyst skole i Tromsø. 9.-klassing Olivia Moe-Jordan tror at skolen er en viktig sosial plattform, og for mange elever kanskje den eneste sosiale plattformen.

– Jeg synes det er kjempebra at vi får lov til å bruke disse pengene.

Leder i oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, Pål Julius Skogholt (SV) og Tromsø ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap)

Leder i oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, Pål Julius Skogholt (SV) og ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) er klar på at pengene skal komme elevene til gode.

Både lærere og elever blir hørt

Leder i oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, Pål Julius Skogholt (SV), forklarer at man ikke trenger å bruke opp pengene i høst. Både elever, lærere og organisasjoner skal få muligheten til å komme med innspill.

– Det er veldig mye i skolen vi kunne ha brukt så mye penger på, men vi skal bruke litt tid til på å få gode innspill, sånn at vi treffer når pengene skal brukes.

Blant annet skal pengene brukes på sosiale tiltak for elevene, men muligens også til å ansette flere lærere.

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand, mener det er gode nyheter at pengene tilbakeføres til skolen.

– Jeg må innrømme at det hadde jeg jo egentlig sett for meg. Noe annet ville vært veldig spesielt.

Hun er også veldig fornøyd med at pengene ikke er låst i spesielle tiltak.

– Jeg var litt bekymret for det, men det er kjempefint at lærerne blir hørt hvor skoen trykker for dem. Men ikke minst at elevene blir hørt.

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand, mener det er veldig viktig at elevene blir hørt når pengene skal tildeles.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Les også Lærerstudent Marthe (20) skjønner at unge skygger unna lærerutdanningen

Studentflukt lærerutdanning