Hopp til innhold

Åpner for ekstraskole til streikerammede elever – Sondre (18) sier han ikke har tid til det

Fylkeskommunen foreslår å gi elevene ekstraskole på ettermiddagen for å ta igjen tapt undervisning. Sondre (18) vil ikke bruke mer tid på skole enn nødvendig.

VGS-elev Sondre Hegreberg.

IKKE INTERESSERT: Sondre Hegreberg, elev ved Bodin videregående, vil ikke benytte seg av ekstraskole hvis fylkeskommunen legger opp til det.

Foto: lars-bjørn martinsen / nrk

Tirsdag ble det klart at lærerstreiken er over.

I dag er derfor elevene tilbake i skoler over hele landet.

I Bodø har over 5000 elever vært ramma av streik. Noen har mistet hele fem uker med skolegang.

Hvordan skal de ta igjen det tapte?

Ekstraskole, foreslår fylkeskommunen.

Det er ikke elevene sikre på om de er villige til.

Les også Mener streiken ikke må gå på bekostning av «kosedager» i skolen

Stille skolekuttprotest utenfor Bodø kommunes rådhus.

– Mange har mistet mye

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar, forteller at de nå ser på ulike tiltak for å ta igjen det tapte.

– Mange har mistet veldig mye, både faglig og sosialt. Det er viktig at vi får på plass tiltak som dekker behovet som er der, sier Høiskar.

Nina Ellingsen Høiskar, utdanningssjef Nordland fylkeskommune

Nina Høisaker, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland, sier at de vil bruke pengene som er spart opp under streiken til tiltakene de velger å iverksette.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Nå har fylkeskommunen satt i gang en arbeidsgruppe. De ser på blant annet disse tiltakene:

  • Ekstra undervisning og leksehjelp på ettermiddagen
  • Styrking av ressurser i den ordinære undervisningen
  • Vurdere behovet for å styrke elev- og lærlingtjenesten dette skoleåret for tettere oppfølging av elevene og forebygge frafall, f.eks. økt ressurs til miljøarbeidere/rådgivere/oppfølgingstjenesten
  • Organisere leksehjelp, f.eks. med lærerstudenter
  • Tilby «intensivkurs» på spesifikke emner

– Vi vil ikke utelukke noe, og vi vil se på alt. Vi kartlegger status hos elevene nå, og jobber parallelt med tiltak fremover, sier fylkesdirektøren.

Har du lyst på ekstra skole for å ta igjen det tapte?

Elev: – Har ikke tid

I Bodø har de to store skolene Bodin videregående og Bodø vgs. blitt sterkt rammet av streiken.

Sondre Hegreberg er elev ved Bodin vgs. i Bodø. Han har mistet over en måned med skole.

Da han og hans medelever ble rammet av lærerstreiken, sa han til NRK at han var bekymra for hvordan det kom til å påvirke karakterene hans.

– Jeg vet at karakterene kan bli dårligere, fordi jeg mister mye av det jeg ville gjort til vanlig.

VGS-elevene NRK snakker med onsdag er bekymret.

Elevene ved Bodin skole var bekymret for hvordan det skulle gå med karakterene deres da lærerne deres ble tatt ut i streik for nesten fem uker siden.

Foto: lars-bjørn martinsen / nrk

Nå vil altså fylkeskommunen gi ham ekstraskole. Men det har ikke Hegreberg tenkt til å benytte seg av.

– Jeg har ikke tid til det, sier han.

– Skoletimene jeg har er den tiden jeg har til å være på skolen. Jeg skal ikke gjøre noe mer enn det.

– Men hva med eksamen og karakterene dine, da?

– Jeg håper at det ikke kommer opp tema som vi ikke har hatt tid til å lære om på skolen.

Les også Elever rammes av streik: – Vet at karakterene mine kan bli dårligere

VGS-elevene NRK snakker med onsdag er bekymret.

Elevorganisasjonen: – Den psykiske helsen er viktigst

Aslak Berntsen Husby er leder for elevorganisasjonen.

Han er bekymra for at politikerne kommer til å lete frem tiltak fra pandemien og satse på at de vil virke like godt nå.

Han ser ikke for seg at ekstraskole er det beste for alle elevene.

Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen.

– Jeg tror at det viktigste er at før man kommer med noen tiltak må man snakke med elever og lærere lokalt om hvilke tiltak de tror funker best for dem, sier Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen.

Foto: Eivind Lotsberg / Elevorganisasjonen

Derfor håper han at lokale myndigheter ikke velger å pøse på med mer fag etter streiken.

– Elever er ikke tomme tanker man kan fylle opp med informasjon. De er mennesker som man må sørge for at har det bra, er trygge og motiverte.

Mer undervisning med flere ukvalifiserte lærere tror han heller ikke er løsningen.

– Men hva er løsningen da?

– Det er et arbeid som må skje litt fra alle parter. Den psykiske helsen er det viktigste å jobbe med. Samt gjøre skolen til en trygg og god arena for læring.

Les også Ingen i klassen dusjer etter gymtimen: – Vi vil ha egne båser

Fire jenter står påkledd ved siden av hverandre i en fellesdusj og ser inn i kamera.

Opplæringsloven er ikke oppfylt

Elever i Norge har forskriftsfestet rett til et minsteantall timer i samtlige fag.

Underdirektør hos statsforvalteren i Nordland, Gunn Randi Skjerve, sier at de er fullt klar over at elevenes rettigheter etter opplæringsloven ikke er oppfylt.

Under en streik er det ulike lover som trer i kraft, skriver hun i en e-post til NRK.

De vil ikke på nåværende tidspunkt uttale seg om hvordan elevene skal få tilbake undervisninga de har rett på.

Vi vil være i dialog med Utdanningsdirektoratet for å sikre lik lovforståelse for alle elever og eventuelle tiltak i etterkant.

Bodin videregående skole i Bodø, Nordland

Elevene ved Bodin videregående har mistet mye skole. Nå jobbes det med løsninger for hvordan de skal få dekt inn det tapte.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Betyr det at elevene som ikke har hatt noe skole på over en måned nå må jobbe dobbelt?

Det mener ikke fylkesdirektøren for utdanning og kompetanse i Nordland.

– Det vil være frivillig for elevene om de ønsker å ta imot tilbud om ekstra undervisning. De har sin ordinære timeplan som de skal følge.

– Vil ekstraskole si at lærerne må jobbe ekstra nå etter streiken?

Vi ønsker ikke å pålegge lærerne som allerede har full beskjeftigelse, ekstra undervisning. Det er viktig å unngå for høy arbeidsbelastning, sier Høiskar.

Derfor må vi se om vi har deltidsansatte i skolen som kan gå opp i stilling. Det vil også kunne være aktuelt å tilsette midlertidig der det er behov, eller engasjere pensjonerte lærere.