30 Norwegian-ansatte i Tromsø mister trolig jobben

Ledelsen i Norwegian vurderer å legge ned kundesenteret i Tromsø.

Norwegian

Norwegian har 30 ansatte ved kundesenteret i Tromsø.

Foto: Jørn Resvoll / NRK

Informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen sier Norwegian er i en situasjon der de må kutte kostnader.

– Vi ser på alle muligheter og kundesenteret i Tromsø er en mulighet for oss til å redusere kostnader. Vi må fokusere på lønnsom drift og må nå se på hele virksomheten.

Flyselskapet Norwegian fikk et underskudd på 1489 millioner kroner i første kvartal 2019. I samme periode i fjor tapte selskapet 46 millioner kroner.

– Vi er nødt til å sentralisere

Han mener selskapet kan spare penger gjennom å flytte stillinger til det eksisterende kundesenteret på Fornebu.

Den endelige beslutningen om hvorvidt kundesenteret i Tromsø vil bli lagt ned tas i løpet av kort tid, sier Sandaker Nielsen i Norwegian.

– Vi er nødt til å sentralisere og effektivisere mer av virksomheten, og er ikke tjent med å ha et lite kundesenter i Tromsø når mye av jobben som gjøres på den fronten ellers skjer på Fornebu.

Ledelsen i selskapet har informert tillitsvalgte og de ansatte. Nielsen sier de har en god og konstruktiv dialog.

– Avgjørelsen er ikke tatt, og nå må prosessen få gå sin gang. Dialogen med de ansatte og de tillitsvalgte vil fortsette inn i neste uke. Hvis dette skulle bli en endelig beslutning kan det finnes muligheter for at en del av stillingene kunne blitt overført til Oslo, sier informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen.

Avdelingsleder Ann-Kristin Ruud ved Norwegians kundesenter i Tromsø er selv en av dem som risikerer å miste jobben.

– Jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer før beslutning er tatt, skriver Ruud på SMS til NRK.

– Svært god og erfaren stab

Konserntillitsvalgt i Handel og Kontor i Norwegian, Hilde Nyborg Loe, representerer de fleste av de ansatte i Tromsø.

Hun sier til NRK at hun håper i det lengste at noe av virksomheten i Tromsø beholdes. Hun sier videre at de har en svært god og erfaren stab i Tromsø, og det vil være synd om selskapet mister all den kompetansen ved ei total nedlegging av avdelinga.

Etter det NRK erfarer har planen om nedlegging i Tromsø versert i lang tid. Seks fra ledelsen var senest 9. april i Tromsø for å informere om forslaget.

Og til uka fortsetter prosessen med individuelle møter med hver av de 30 ansatte som omfattes av kuttforslaget.

En endelig beslutning om Tromsø-avdelingens videre skjebne er ventet i løpet av to uker.