Hopp til innhold

250 millioner kroner i minus for UNN så langt i år: – Nå er det krise

Nord-Norges største sykehus er i økonomisk krise. Det innføres umiddelbar stopp i vikarbruk. Alle sosiale sammenkomster avlyses resten av året. I tillegg gjøres det kutt i innkjøp og reiser.

UNN Tromsø

Den økonomiske situasjonen ved UNN er kritisk.

Foto: Fabian Ubeda

– Jeg pleier ikke slenge om meg med ordet «krise». Men nå er den økonomiske situasjonen ved UNN kritisk, sier sykehusdirektør Anita Elisabeth Schumacher.

Økonomien ved Nord-Norges største sykehus har vært krevende gjennom flere år.

Men de siste månedene har situasjonen gått fra vondt til verre for UNN.

I årets sju første måneder har sykehuset gått med over 250 millioner kroner i minus.

Det skyldes høye personalkostnader, lavere inntekter enn budsjettert, samt et stort merforbruk på varesiden.

Anita Schumacher

Den økonomiske situasjonen ved UNN bekymrer sykehusdirektør Anita Schumacher.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Mangler kritisk personell

Det er spesielt innleie fra bemanningsbyråer som sliter på økonomien, forteller Schumacher.

– Av en arbeidsstokk på 7000 medarbeidere har vi 281 ledige stillinger. Av disse er det 95 stillinger som representerer kompetanse vi ikke kan klare oss uten i pasientbehandlingen. I den situasjonen har vi ikke sett andre muligheter enn å leie inn vikarer til en vesentlig høyere pris enn det vi betaler til våre egne faste ansatte, sier Schumacher.

På toppen av det hele har sykehuset et sykefravær på over 10 prosent, som også påvirker behovet for vikarer.

Så langt i år har derfor sykehuset brukt over 70 millioner kroner mer enn budsjettert på bemanningsbyråer.

Les også Sykehus brukte 36 byråer for å skaffe nok vikarer

Sykehus i Nord-Norge kjøper inn vikarer fra 36 byråer

Milliardutbygging satt på vent

Allerede er nytt sykehusbygg for psykisk helse og rusbehandling (UNN Åsgård) satt på vent.

Nå foreslår direktøren en rekke umiddelbare tiltak i et forsøk på å få økonomien under kontroll.

  • Umiddelbar stans i innleie fra bemanningsbyråer. Det gjøres unntak for kritisk personell som kreftsykepleiere og radiologer.
  • Alle innkjøp stanses umiddelbart.
  • Det innføres ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.
  • Alle reiseaktivitet begrenses til et minimum.
  • Alle interne ombygginger stanses.
  • Alle sosiale sammenkomster for resten av året avlyses.

Ifølge Schumacher er stans i vikarinnleie det viktigste tiltaket for å få økonomien under kontroll.

– Men vi må passe på at det ikke resulterer i enda mer overtid for våre ansatte, sier Schumacher.

– Men er det pasienter som risikerer å få operasjoner utsatt de neste månedene?

– Vi gjør alt vi kan for at det ikke skal skje. Vi har allerede begrenset operasjonskapasitet, og for lange ventetider. Vi har jo et behov for å øke aktiviteten, ikke redusere den, sier UNN-direktøren.

– Våre ansatte er flinke og dedikerte folk som strekker seg langt for god pasientbehandling. Men at det blir krevende, er det ingen tvil om.

– De ansatte er oppgitte

Lillan Haugen er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening for UNN, og frykter konsekvensene av tiltakene som nå blir foreslått av direktøren.

– Vi er bekymret for slitasjen på personell som følge av at oppgavene skal fordeles på færre folk.

Hva sier de ansatte om dette?

– De er oppgitte over situasjonen. De syns det er tungt at man hele tiden er bakpå økonomisk, og så blir det krevd ytterligere innsats.

Haugen er imidlertid glad for at spesialistutdanningen ved sykehuset holdes utenfor kuttene.

– Utdanningen av spesialister er en forutsetning for mindre vikarinnleie i framtiden.

Lillan Haugen

Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening for UNN frykter slitasjen kuttene vil medføre.

Foto: MICHAELA KLOUDA PHOTOGRAPHY / Michaela Klouda Photography

Frykter de langsiktige konsekvensene

Kuttlisten behandles av styret i UNN i et ekstraordinært møte førstkommende fredag, men ifølge UNNs styreleder Roald Linaker er det ingen tvil om hvilken vei det bærer.

Han sier det vil få langsiktige konsekvenser for sykehuset dersom det ikke gjøres grep nå.

– Konsekvensen er at vi ikke får realisert viktige utbygginger. Vi får ikke fornyet det medisinfaglige utstyret, og får heller ikke drevet med nødvendig utviklingsarbeid. Så jo raskere vi kommer oss i balanse, dess bedre er det.

Samtidig erkjenner Linaker at de foreslåtte strakstiltakene vil være tøffe for hele organisasjonen.

– De ansatte har vært gjennom en stor og tung periode med pandemi, og så skal man gjennom en ny «brette opp ermene»-situasjon. Jeg har stor forståelse at dette kan by på utfordringer, men det krever at vi står sammen og tar situasjonen som et kollektiv.

Les også Overleger slår alarm: Varsler om krise og uforsvarlig drift

UNN Tromsø