Hopp til innhold

Overleger slår alarm: Varsler om krise og uforsvarlig drift

Ni overleger ved landsdelens eneste nevrokirurgiske tilbud slår alarm om turnusen i sommer. De frykter for pasientene, og mener det går utover liv og helse.

UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er lokalisert i Tromsø (bildet), Narvik og Harstad. Det er det største sykehuset i landsdelen, og har store faggrupper som behandler befolkningen i nord.

Foto: UNN

– Vi er alvorlig bekymret for kapasiteten og beredskapen til å ta imot alvorlig syke pasienter i sommer, sier Jørgen Isaksen.

Han er overlege ved nevrokirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Nevrokirurgi-avdelingen i Tromsø behandler befolkningen i nord for blant annet hjerneblødninger, hjernesvulster og skader i nakke og rygg.

De har fire faste overvåkningssenger. Men i sommer er det bare satt av bemanning til å drifte to av dem.

Nå har ni overleger ved avdelingen sendt et varsel til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som er tilsynsmyndighet.

«Den planlagte kapasiteten for sommerferien vil raskt medføre uforsvarlighet i Nord-Norges eneste nevrokirurgiske tilbud. Vi ber om en svært rask håndtering,» står det i brevet som NRK har fått tilgang til.

– Vi er avhengig av høy kompetanse og intensivkapasitet både før og etter operasjon. Dette er kritisk, sier Isaksen.

En av overlegene som har signert er tidligere administrerende direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen.

nevrokirurgi Jørgen Isaken og to sykepleiere

Overlege i nevrokirurgi, Jørgen Isaksen, uttaler seg på vegne av avdelingen.

Foto: Pål Hansen / NRK

Frykter konsekvensene

Overlegene skriver at sommerbemanningen over mange år har vært utfordrende, men i fjor sommer var det så ille at de kommuniserte sin bekymring i normal lederlinje.

Deres hovedbekymring var den reduserte kapasiteten i øyeblikkelig hjelp-kjeden, og at de derfor anså at driften var uforsvarlig.

«I tillegg var belastningen svært høy på oss som var nødt til å ta livsviktige og tidskritiske avgjørelser, preget av få ressurser og rammebetingelser. Vel vitende om at resultatet for pasientene kunne bli svært dårlig», beskriver de i brevet.

Men den interne varslingen har ikke blitt lyttet til, ifølge dem.

For nå går avdelingen nok en sommer i møte, og ifølge overlegene ikke bare gjentar UNN fjorårets uforsvarlige drift, men de reduserer kapasiteten ytterligere.

– Vi sender dette varselet fordi vi har forsøkt å ta det opp internt. Da er neste trinn å melde fra til fylkeslegen, sier Isaksen.

– Det er fare for helse med prognosetap for pasientene. Og etter mitt skjønn er det også en reell fare for at det kan gå utover liv. Det er hardt å si, men det er vanskelig å utelukke det.

Les også: Fastlegekrisen starter allerede på studiet: Ingen vil bli fastlege

Didrik Erichsen
Didrik Erichsen

Allerede for mange pasienter

Da brevet ble sendt for en uke siden, var allerede kapasiteten på avdelingen sprengt.

Før en eneste av sommerens akutte tilfeller er tatt imot, lå det fire nevrokirurgiske pasienter på intensiven, og fire pasienter på nevrokirurgisk overvåkningsstue.

Fire av dem forventes å måtte ligge på sykehus i to uker. I tillegg har de fire nyoppdagede hjernesvulster som skal opereres de neste to ukene, og også disse vil ha behov for sengeplass.

Når kapasiteten tas ned, må pasienter med kompliserte medisinske behov flyttes til den allerede pressede intensivavdelingen. Dette er pasienter som egentlig har behov for nevrokirurgisk oppfølging.

nevrokirurgi sykepleiere UNN

Sykepleierne Amalie Krüger og Kristine Evanger.

Foto: Pål Hansen / NRK

Amalie Krüger og Kristine Evanger er sykepleiere på nevroavdelingen, og beskriver situasjonen som uutholdelig.

– Det er beinhardt, folk er allerede presset og tar mye overtid. De fleste har en uke i overtid i snitt hver måned, sier Krüger.

Fra før sliter sykehuset med bemanning. Nå gruer de seg spesielt til å jobbe i ferien.

– Vi har fullt belegg og tunge pasienter hele tiden. Men nå går vi ned på halvparten av de ansatte som vi vanligvis er der. Vi får inn pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp hver dag. Hjerneblødninger, trafikkulykker. Så vi går noen harde uker i møte, sier Evanger.

Einar Bugge - viseadm. Direktør UNN

Einar Bugge, Viseadministrerende direktør ved UNN.

Foto: Pål Hansen / NRK

Tre avviksmeldinger i helgen

Viseadministrerende direktør ved UNN, Einar Bugge, sier de vil følge opp varselet, og at de tar bekymringene på alvor.

– Vi har forståelse for situasjonen. Det er en krevende situasjon med vår samlede intensivkapasitet, og kanskje særlig ved denne avdelingen nå i sommer.

Han mener likevel driften er forsvarlig nå. Så vil de følge med gjennom sommeren, og eventuelt koordinere internt for å utnytte den samlede kapasiteten på sykehuset.

Overlege Jørgen Isaksen er ikke enig i at det er forsvarlig. De har allerede opplevd utfordringer bemanningsmessig.

– Jeg mener dette ikke er forsvarlig. Vi skrev tre avviksmeldinger bare i helgen, sier Isaksen.

Fylkeslege Anne Grethe Olsen ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark deler bekymringen til overlegene. Hun har tatt kontakt med UNN-ledelsen.

– Ut fra det vi har fått beskjed om har UNN gjort en risikoanalyse, og satt i verk avbøtende tiltak. Så må ledelsen der følge saken gjennom hele sommeren, sier hun.

Les også: Tromsø punget ut selv for å snu fastlegekrisen – nå er det attraktivt å være lege i byen

Vanja Poppe Skipenes
fastlege, Stortorget legesenter, Tromsø
Vanja Poppe Skipenes
fastlege, Stortorget legesenter, Tromsø