Det bør bli færre enn 15 kommuner i Troms, mener fylkespolitikerne

Fylkespolitikerne i Troms mener antallet kommuner bør reduseres kraftig. Fire av fem vil kutte alt fra 10 til 20 kommuner.

Smak

Fire av fem fylkespolitikere mener Troms fylke kan klare seg med mindre enn 15 kommuner.

Foto: Petter Strøm / NRK

I en spørreundersøkelse som NRK Troms har foretatt, mener et stort flertall av fylkestingets medlemmer at det bør bli færre enn 15 kommuner. Det er en kraftig reduksjon fra 24 kommuner som fylket har i dag.

Statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) i Kommunaldepartementet synes dette er svært interessant.

– Nå skal ikke kommunaldepartementet ha noen mening om hvor mange kommuner det skal være i Troms, men jeg oppfatter det som et veldig positivt signal. Det viser at politikerne i Troms har stor forståelse av nødvendigheten av å gjennomføre en kommunereform for å få mye mer robuste kommuner enn det vi har i dag, sier Per Willy Amundsen.

Stort flertall for reduksjon

Regjeringa har startet arbeidet med en større kommunereform. Også i Troms er arbeidet startet. I vår spørreundersøkelse svarer 40 prosent at Tromsø bør ha færre enn 10 kommuner, mens 40 prosent ønsker færre enn 15 kommuner.

Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet sier også ja til kommunesammenslåinger. Met det er viktigere å få vite hva slags oppgaver kommunene skal ha i framtida, framfor nå å diskutere antall kommuner i Troms, mener hun.

– Arbeiderpartiet er åpen for og positiv til kommunesammenslåing, men det må skje på frivillig basis og etter man har klargjort hva man skal tjene på å slå sammen kommuner, sier Myrseth.

En av fem imot

Per Willy Amundsen (Frp) i kommunaldepartementet forstår dette synspunktet til Cecilie Myrseth.

– Oppgavesituasjonen for norske kommuner vil være avklart for kommunesammenslåingen blir gjennomført, sier Amundsen.

Rundt 20 prosent av dem som svarte i vår undersøkelse mener at det ikke bør bli færre kommuner i Troms i framtida, mens 10 prosent vil ha færre enn fem kommuner.