– Kommuneendringer må forankres lokalt

Forslaget om en dramatisk kutt i antallet kommuner i Nord-Norge, er spenstig mener Per-Willy Amundsen (Frp).

Nytt Nord-Norge

De 43 kommunene i Troms og Finnmark kan bli slått sammen til totalt 12 kommuner. Gratangen kan bli en del av Nordlands-kommunen Ofotenregionen. Tjelsund kommune blir en del av Troms-kommunen Harstadregionen.

Foto: Frank Johansen og Bing/Microsoft Corporation / NRK

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Scanpix

– Ideen er ikke noe som man i utgangspunktet bare skal avvise. Jeg tror det er fornuftig at man har noen nye, mer overordnede tanker om hvordan man skal utvikle Kommune-Norge, sier Per-Willy Amundsen.

I går kunne NRK presentere et kommunekart som reduserer dagens 428 norske kommuner, til 105. Kartet er utarbeidet av analyseselskapet NIVI på oppdrag for NRK.

Omfattende kommunekutt

NIVI er ett av Norges mest brukte analyseselskap innen kommunestruktur. De har sett på hvordan Norge kan bli seende ut etter en omfattende kommunesammenslåing, og blant annet satt et krav om at hver kommune skal ha minst 10.000 innbyggere og et klart regionsenter.

I Troms og Finnmark har det i NIVI kart gått fra 43 til bare 12 kommuner i de to fylkene. Fem i Finnmark, seks i Troms og en kommune som krysser fylkesgrensa til Nordland.

– Men jeg vil understreke at det er særdeles viktig at denne typen endringer, som jeg mener må komme, skal forankres lokalt. Det må ikke vær noe som tres ned over hodet på lokalpolitikere, og kommuner, sier Amundsen til NRK.

Skeptisk ordfører

Kristina Hansen

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap).

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen / NRK

Han mener at staten må bevilge mye penger til samferdsel for å få et felles bo- og arbeidsmarked i nye, sammenslåtte kommuner. Han tror ikke kommunesammenslåing er noen god valgkampsak for politikere i nord.

– Jeg har forståelse for motstanden der ute mot sammenslåing. Men jeg mener at vi må utfordre oss selv med denne typen tanker på hvordan vi mener det framtidige kommunekartet skal se ut, sier Amundsen.

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) er mer skeptisk til fordelene ved storstilt kommunesammenslåing.

– De må jo synliggjøre noen fordeler, enten av økonomisk art for kommunen og befolkningen eller knyttet til kvaliteten og omfanget på tjenestene, sier Hansen.

Hun mener også at identitet er en viktig del av en kommune, og noe som ikke kan endres ved et vedtak.

– Små kommuner klarer seg bra

Spesialrådgiver Øystein Sivertsen i Kommunenes sentralforbund er heller ikke umiddelbart overbevist om at kommunesammenslåing vil gi økonomisk gevinst eller et bedre tilbud til innbyggerne.

– Det viser seg jo at mindre kommuner fortrinnsmessig leverer gode tjenester, og folk er fornøyd. Det kan kanskje være kommuner i byregioner som opplever større effektivitet ved å slå seg sammen, mener Sivertsen.