NRK Meny
Normal

Videregående skoler blir mini-universiteter

UiT Norges arktiske universitet skal heve kvaliteten på den videregående skolen i nord ved å gi flere skoler status som universitetsskoler.

Universitetet i Tromsø

UiT – Norges arktiske universitet skal få et mye tettere samarbeid med flere videregående skoler i fylket fremover. Dette skal forhåpentligvis heve nivået på både den videregående skolen i nord og lektorutdanningene ved UiT.

Foto: Stig Brøndbo/UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektet innebærer at studentene på lektorutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet skal samarbeide tett med flere videregående skoler i Troms.

UiT begynte med prosjektet om universitetsskoler i grunnskolen for fem år siden, og har høstet skryt for dette internasjonalt.

Den videregående skolen i nord har i flere år slitt med blant annet høyt elevfrafall.

– Vi vil skape en arena for tettere samarbeid, hvor vi sammen kan møte skolens utfordringer gjennom blant annet fagutvikling og forskning som går rett inn i problemstillinger som er aktuelle i skolen i dag, sier Ann-Tove Eriksen, studieleder ved UiT for lektorutdanningen trinn 8-13, til NRK.

Hun mener det er nødvendig å utvide prosjektet til også å gjelde videregående skoler.

Vi ønsker å drive en praksisnær utdanning, derfor er jeg kjempeglad for at vi får mulighet til å starte opp i videregående skoler.

Ann-Tove Eriksen

Både yrkesfag og studiespesialisering

Tidligere i april ble det kjent at den videregående skolen i Nord-Norge kom dårligst ut i en nasjonal evaluering av alle landets videregående skoler.

Denne rapporten har ikke sammenheng med UiTs arbeid med universitetsskoler.

– Men at rapporten kom nå, gjør at vi tenker at vi har enda mer å bidra med inn i den videregående skolen. Vi utdanner lektorene og lærerne som skal virke i den skolen som er omtalt i rapporten, sier Eriksen.

Fylkeskommunen skal samarbeide med UiT om prosjektet i den videregående skolen. Det er ennå ikke klart hvilke og hvor mange skoler som skal være med, men Eriksen ser for seg at de starter med et par- tre.

– Målet vårt er å få med både yrkesfaglige- og studiespesialiserte skoler. Vi vil også diskutere muligheten for å opprette universitetslærerbedrifter.

– Stort utbytte

Gyllenborg, Bjerkaker, Workinnmarka, Sommerlyst, Langnes og Storelva skoler fikk status som universitetsskoler da UiT startet prosjektet i 2011.

Grete Ollila, rektor ved Storelva skole, sier at de har hatt et stort utbytte av å være en universitetsskole.

– Vi har opplevd forbedringer på flere ulike hold. I det store og det hele har vi blitt mer profesjonalisert ved at vi har blitt mye mer koblet på forskning og forskningsresultater. Vi har samarbeidet mye tettere med forskere enn før, og tidlig fått tilgang til forskningsresultater. De ansatte på skolen har blant annet fått bedre kompetanse i løpet av disse fem årene ved at de har deltatt på minikurs i regi av universitetet, sier hun.

Ollila mener at Storelva skole har blitt et kvalitetsmessig bedre praksissted i løpet av denne perioden.

– Og i høst ansatte vi fire nyutdannede lektorer fra det integrerte masterløpet i lektorutdanninga ved UiT. Å være universitetsskole har kommet alle elevene til gode, derfor er det bra at prosjektet nå utvides til å gjelde videregående skoler.