– Ungdom i nord har et dårligere utgangspunkt for resten av livet

– Muligheten for å ta høyere utdanning når du kommer fra de tre nordligste fylkene er betydelig lavere enn om du er født og oppvokst i Oslo. Det er svært bekymringsfullt, mener skoleforsker.

Aust-Lofoten videregående skole

DÅRLIGE SKOLERESULTATER: Med unntak av én, skårer alle videregående skoler i Nordland under landsgjennomsnittet. Blant de med dårligst resultat er Aust-Lofoten videregående i Svolvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Videregående skoler i Nord-Norge kommer dårligst ut i en ny rapport som måler kvaliteten på absolutt alle skolene i landet.

– Jeg ble sjokkert og lei meg. Rapporten viser at nivået er dårligere enn jeg hadde fryktet. Vi kan ikke akseptere at denne utviklingen fortsetter, sier styreleder Arve Ulriksen i NHO i Nordland, som også er administrerende direktør i Mo Industripark.

Han frykter for konsekvensene både for den enkelte elev, men også for rekrutteringen til næringslivet i Nordland, som blir omtalt som Norges nye Gullkyst.

Arve Ulriksen

– I tillegg er dette ødeleggende for vår konkurransekraft, innovasjonsevne og vil gjøre det vanskelig å rekruttere ledere, mener Arve Ulriksen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Vi går tøffere tider i møte, og det blir ikke enklere for disse ungdommene å få seg jobb i framtida. Står du lenge nok utenfor arbeidslivet har det en tendens til å bli varig.

– Sjanseulikhet

Skolekvaliteten er målt på en skala fra 1 til 6, og landsgjennomsnittet er på 3,1. Nordland gjennomsnitt er på 1,87. Dårligst i fylket er Aust Lofoten- og Hadsel videregående skoler.

Lasse Skogvold Isaksen er skoleforsker ved NTNU, og mener rapporten viser hvor store ulikheter det er på skoletilbudet i landet.

– Resultatet viser at vi har en betydelig sjanseulikhet i forhold til hvor du blir født. Ungdom i nord har et dårligere utgangspunkt for resten av livet. Det er svært bekymringsfullt, mener forskeren.

– Svake fylkeskommuner

Lasse Skogvold Isaksen, skoleforsker NTNU

Skoleforsker Lasse Skogvold Isaksen ved NTNU mener undersøkelsen viser hvor svak fylkeskommunene er i nord i forhold til å være aktive skoleeiere.

Foto: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Isaksen mener undersøkelsen viser hvor svak fylkeskommunene i nord er med tanke på å være aktive skoleeiere.

– Her har fylkeskommunene sviktet. Spørsmålet er hva skoleeier og fylkeskommune skal gjøre for å sikre kvaliteten i opplæringen. Sørpå har de vært aktive i forhold til å sikre kvaliteten i klasserommet. I nord har man kanskje vært for opptatte av organisere og strukturere skolen.

Har sviktet

Han er ikke i tvil om at politikerne må ta større ansvar.

– De må finne systemer som ansvarliggjør den enkelte videregående skole i forhold til kvalitet. Dette er en alvorlig utfordring i forhold til næringsliv, kulturliv og samfunnet for øvrig.

Utdanningsråd: – Deler alvoret

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) i Nordland deler alvoret som rapporten presenterer.

– Men jeg kjøper ikke alle påstandene. Vi jobber mye med kvalitet og ser at det virker. Når det er sagt er jeg ikke fornøyd, og vi må jobbe enda hardere. Dette er mitt og fylkesrådets viktigste politiske mål.

Hun avviser at ungdom i nord har færre muligheter til høyere utdanning.

– Vi har større frafall enn i andre deler av landet. Det igjen er knyttet til yrkesfagene. På studiespesialiserende har vi resultater som stort sett er like gode som på Østlandet.

Fylkesrådsleder Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) i Nordland sier ungdom og utdanning er ett av fylkesrådets aller viktigste saker.