Varm støtte til prosten

Et stort antall mennesker møtte opp til høymessen i Nordreisa kirke søndag for å vise støtte og sympati med sin avholdte prost.

Nordreisa kirke besøk

Mange fylte benkeradene i Nordreisa kirke for å vise sin støtte til prost Hans Erik Schjøth, som har søkt seg bort fra prostiet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Hans Erik Schjøth, Olav Øygaard og Oddgeir Stenersen

Prost Hans Erik Schjøth er blitt utestengt fra bedehusene og en del andre sammenhenger. – Det har vært krevende å leve med, sier han.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Prosten er under sterkt press fra konservative krefter i den læstadianske delen av menigheten fordi han lojalt følger den nye liturgien for vigsel mellom likekjønnede.

– Jeg er blitt utestengt fra bedehusene og en del andre sammenhenger. Det er krevende å leve med, sier prost Hans Erik Schjøth til NRK. Presset mot ham fra enkelte konservative kristne er blitt så stort at han har søkt seg bort fra prostiet.

På Facebook er det opprettet en støttegruppe for prost Hans Erik Schjøth der 1300 i kommunen har meldt seg. 700 har registret seg i støttegruppa for at kirka skal være for alle. Derfor møtte langt flere enn vanlig opp og fylte benkeradene under høymessen denne søndagen.

I sin preken tok prost Hans Erik Schjødt tak i konflikten og fortalte hvordan han og mange andre opplever rivningene i menigheten i homofilidebatten. Det ble en personlig og sterk preken som beveget flere i menigheten, som interessant lyttet til det prosten hadde å fortelle.

Formaninger

– I enkelte møter jeg har hatt med folk med et annet syn enn meg er det kommet formaninger. Prosten vår, kan du ikke skifte syn, har de sagt. Kan ikke du endre standpunkt. Nei, det tror jeg ikke, har jeg svart. Men jeg gir dere retten til å ha deres syn. Jeg skal ikke argumentere mot deres meninger, sa Schjøth.

Han er den eneste av prestene i Nord-Troms som vier likekjønnede. Det har gitt han både venner og uvenner.

Mante til ro

– La oss lytte med hjertet når noen forteller sin historie. Ikke protestere, men lytte. Det er bare da vi kommer nærmere sannheten om våre egne liv, sa prosten i sin preken.

Leder i menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal sier han aldri har hørt en preken som har gjort så sterkt inntrykk på ham som høymesseprekenen i Nordreisa kirke søndag.

Boikott

– Det siste som har skjedd er at prosten vår blir sabotert og boikottet fordi han praktiserer den nye liturgien for vigsel mellom likekjønnede. Presset kommer fra enkeltpersoner og grupperinger. Det er veldig sårt når det rammer en mann og hans familie, som har bodd i Nordreisa i over 20 år og som har betydd så mye for så mange, sier Hunsdal.

– De som måtte føle seg truffet må gå i seg selv. Den norske kirke har forandret seg. Vi er nødt til å bli mer konstruktiv i debatten om prest og kirke enn å undergrave vår virke, sier Hunsdal.

(Artikkelen fortsetter under)

Leder Olaf Hunsdal i Nordreisa menighetsråd

Leder i menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal sier han aldri har hørt en preken som har gjort så sterkt inntrykk på ham.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Prekenen rørte forsamlingen

Marit Leirbakk og Siw Tanja Gudmundsrud fulgte oppfordringen på Facebook og gikk i kirka for å vise sin støtte til prosten.

– Talen han var nær og rørende. Han snakket til oss alle. Han snakket om likeverd og det er jo slik det skal være. Kirka skal være for alle, sier Gudmundsrud.

– Veldig rørende tale og et stort tap hvis vi mister han Hans Erik, at han flytter til et annet sted, sier Marit Leirbakk.

– Han er god, omsorgsfull og vi kan alltid komme til ham. Jeg forsvarer ham av hele mitt hjerte, og det blir et stort tap hvis vi mister ham, sier hun.