NRK Meny
Normal

Tror buss og båt blir dyrere og dårlige

Dyrere billetter og færre avganger. Det tror flere blir konsekvensen når transportbransjen i Nord-Norge nå får full arbeidsgiveravgift.

Montasje

Buss og båt kan bli dyrere og dårligere når arbeidsgiveravgiften gjeninnføres.

Foto: NRK

Denne uka ble det klart at transport-, finans- og energisektoren ikke lenger får beholde lavere arbeidsgiveravgift i distriktene. Mange tror nå at dette vil få store konsekvenser.

I Finnmark går arbeidsgiveravgiften nå fra null til 14,1 prosent innen disse bransjene. Fylkesråd for samferdsel i Finnmark, Grethe Ernø Johansen, mener dette nå vil få direkte konsekvenser buss- og båtpassasjerene i fylket.

– Jeg tør nesten ikke tenke på det, men konsekvensene blir dramatiske. Hvis vi ikke har mer penger, vet alle hva konsekvensen blir: det blir mindre buss, mindre båt og mindre penger til vedlikehold av veier, sier fylkesråden.

Grethe Ernø Johansen om arbeidsgiveravgift

Intervjuer Allan Klo

Krav fra EU

Lavere arbeidsgiveravgift i utkantene har vært et av Norges viktigste distriktspolitiske virkemidler. Men ordningen har vært omstridt i EU, som har oppfattet det som ulovlige og konkurransevridende subsidier av disse områdene.

Forandringene kommer nå etter nye forhandlinger mellom Norge og EUs overvåkingsorgan ESA.

– Regjeringen må ta tak i dette umiddelbart. Vi kan ikke finne oss i at vi får tilbake arbeidsgiveravgiften på disse sektorene som betyr så mye for Finnmark, uten at dette kompenseres på en eller annen måte, sier Grethe Ernø Johansen.

Varsler høyere billettpriser

Boreal Transport driver med buss- og båttransport i hele Nord-Norge. Omtrent halvparten av deres utgifter er lønn til ansatte. Derfor får endringen i arbeidsgiveravgiften store konsekvenser. Og store deler av disse utgiftene vil i verste fall havne hos kundene.

– I Nord-Norge er det generelt kostbart å drive med transport. Så dette vil få betydelige konsekvenser utover de sektorene som blir direkte berørt. Derfor betyr dette noe for hele landsdelen, sier daglig leder Per Hansen.

– Den ytterste konsekvens av dette for hele samfunnet er at det blir dyrere å ta buss og reise kollektivt, legger han til.

Varsler kompensasjon

Kommunalminister Jan Tore Sanner varsler at regjeringen ser etter muligheter for å kompensere økonomisk bransjene som nå blir rammet. Men dette må godkjennes av ESA.

Per Hansen i Boreal Transport håper nå politikerne lykkes med dette.

– Det aller viktigste nå er at vi har sentrale politikere som er motivert for å finne en løsning, og da vil man gjøre det. Men hvis man ikke er interessert i å finne en løsning blir det en utfordring, sier han.