Strengere regler gir mindre skolefravær

I Troms har fraværet i videregående skole sunket med vel 25 prosent det siste året.

Elever ved Sortland videregående skole protesterer mot den nye fraværsgrensa

Elever demonstrerte da nye fraværsregler ble innført høsten 2016. Her fra Sortland videregående skole.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er bra at fraværet er gått ned. Men likevel merker vi at elevene er blitt mere stresset og føler seg tvunget til å dra på skolen når de er syke. Og som alle vet får man ikke særlig utbytte av undervisningen hvis man har hodepine eller har feber. Det sier Sarah Solheim, som er fylkesleder i Elevorganisasjonen i Troms, til NRK.

Sarah Solheim

Sarah Solheim er fylkesleder, Elevorganisasjonen i Troms.

Foto: 023071082898

Ved terminoppgjøret 15. januar for høst 2016 viser tallene at tromselevene i snitt har vært borte 3,16 dager. Det er en reduksjon på 25,1 prosent fra høsten 2015, da elevene i snitt hadde 4,22 dager fravær. Antall fraværsdager varierer noe fra skole til skole.

De nye fraværsreglene i den videregående skolen ble innført i august 2016. Du stryker i et fag dersom du har mer enn ti prosent udokumentert fravær i faget. Tusenvis av elever over hele landet streiket mot den nye fraværsgrensen.

Flere steder i landet er elevene sjeldnere borte etter at fraværsreglene ble strammet inn.

Fornøyd med mindre fravær

Etter lokale tiltak har fraværet i Troms sunket jevnt over år, også før den nye fraværsgrensen ble innført i fjor høst. De siste to årene har fraværet gått ned med 28 prosent. Fylkesrådet i Troms lagde i fjor egne retningslinjer for fylkeskommunens skoler. Der ble det blant annet presisert hva som kan være dokumentert fravær. Fylkesråden er fornøyd med at færre elever er borte fra skolen.

Roar Sollid

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied.

– Når hele klassen er til stede oftere blir det bedre progresjon. Det er ingen tvil om at det å være på skolen gjør at elevene får mere med seg, og det blir bedre resultat, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied.

Elever er slitne

Sarah Solheim sier elevorganisasjonens medlemmer over hele landet gir tilbakemeldinger om at de er slitne og lei etter innførselen av strengere fraværsregler. Hun sier elevene savner at lærerne, som kjenner elevene best, har mulighet til å bruke skjønn ved fravær, slik de kunne tidligere.

– Nå vi snakker med våre medlemmer så sier de at de ikke nødvendigvis gjør det bra på skolen selv om de er mere til stede, sier Solheim.

Spenningen ligger i hvordan fraværsgrensen ved skoleårets slutt påvirker gjennomføringen, innrømmer fylkesråden for utdanning.

– Fortsatt gjenstår den lengste av de to terminene, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Først til sommeren vil man se den fulle effekten av de nye fraværsreglene som ble innført i fjor høst.