Hopp til innhold

Elever demonstrerte for bøndenes inntekt

Torsdag demonstrerte landbrukselevene ved Storsteigen videregående skole for å øke bøndenes inntekt.

Storsteigen aksjon

FRAMTIDA: Elever fra Storsteigen VGS demonstrerte med traktorkortesje torsdag.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I Europa har bøndene aksjonert i vinter. Også her i landet mobiliseres det nå før det kommende jordbruksoppgjøret.

Torsdag ettermiddag aksjonerte elevene ved Storsteigen videregående skole.

De valgte å parkere traktorene sine utenfor kommunehuset i Alvdal.

– Det er viktig at bøndene lønnsmessig sitter igjen med minst like mye som alle andre yrkesgrupper, sier Vebjørn Moe Brekken.

– Det gjør de ikke i dag, kan du si.

Brekken er en av initiativtakerne til dagens markering.

Bakgrunnen for misnøyen er at både bønder og elever mener at bøndenes inntekter er for lave etter at prisene på flere forbruksvarer som kunstgjødsel og diesel har steget.

Storsteigen2

Lederne for demonstrasjonen er Vebjørn Moe Brekken og Erlend Øverli. De håper flere skoler vil gjennomføre en lignende markering.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ny inntektsberegning

Hvert år blir staten og bøndenes organisasjoner enige om hvor mye landbruket i Norge skal få i støtte fra regjeringen.

Denne støtten blir beregnet ut ifra et grunnlag. Tidligere i år la regjeringen frem en fersk beregning av dette grunnlaget.

Forrige gang en slik justering ble utført var i 1975. Derfor betyr det svært mye for bøndene at utregningen blir riktig når det i år skal vedtas et nytt tallgrunnlag.

Torsdag var det nye grunnlaget oppe til høring i Stortinget på torsdag.

Demonstrasjoner utenfor Stortinget

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag holder markering utenfor Stortinget torsdag i forkant av høringen i Stortingets næringskomité. Komiteen skal diskutere strategien for hvordan Norge kan øke selvforsyninga av jordbruksprodukter og en plan for opptrapping av bonden sin inntektsmulighet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samtidig var det demonstrasjoner både utenfor nasjonalforsamlingen, og altså i Nord-Østerdalen.

– Det er vår fremtid som står på spill, og det er de på Stortinget som bestemmer hva den blir til, fortalte initiativtaker Erlend Øverli til NRK under markeringen i Alvdal.

Les også Sinte bønder aksjonerte – kan spre seg til hele landet

bondeaksjon i Sørlandsparken

Traktorkortesje

Rundt 50 traktorer kjørte videre i kortesje fra Alvdal til Tynset.

– Så mange traktorer har det aldri vært på Tynset før, sa en imponert varaordfører Tone Hagen fra Arbeiderpartiet da traktorene dundret inn i bygda og parkerte foran rådhuset.

Hun berømmer engasjementet til ungdommene:

– Det gjør virkelig inntrykk, og som jeg lovet dem i stad, vi må ta det med oss innover i våre partier.

Storsteigen

Traktorene kjørte fra Alvdal til Tynset.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi må jobbe mer, tjener mindre og får dårligere sosiale rettigheter enn kompisene våre som velger andre yrker, sa Erlend Øverli.

Vegjørn Moe Brekken mener at forutsigbar inntekt for bøndene også handler om matsikkerhet:

– Når maten er produsert i Norge, så er den både trygg og sikker. Da er det vikig at bonden får lik lønn som alle andre.

Får fravær

Rektor ved Storsteigen Videregående skole Eivind Aaen forklarer at skolen ikke har noe med demonstrasjon å gjøre, og at det blir ført fravær for elevene som velger å delta på markeringen.

Storsteigen

Rektor ved Storsteigen videregående skole synes det er bra at elevene ved skolen han leder engasjerer seg.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Dette er ikke en del av undervisninga, dermed fører vi fravær. Det har vi informert til elevene i forkant, og vi tror de har forstått det, forklarte Aaen til NRK.

Selv om det blir oppført fravær for elevene som demonstrerer er rektoren positiv til engasjementet.

– Det er fint å se at ungdommen engasjerer seg, sa Aaen.

Årets jordbruksoppgjør skal landes senest 16. mai.

Les også Flere bønder gjør som Siri (35): – Får ikke det gode bondeliv om du går konkurs

Siri Folven Bull