NRK Meny
Normal

Større militær aktivitet i nord

Den norske marine øker tilstedeværelsen i nord. Årsaken er oppbyggingen av det russiske forsvaret på Kola og i Barentshavet.

Norsk fregatt

Fregatten 'Fridtjof Nansen' skal brukes i stor norsk militær øvelse i Troms og Finnmark.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det russiske forsvaret moderniseres og øver mer enn det har gjort på lenge. Det forteller generalinspektøren for Sjøforsvaret, Lars Saunes til NRK.

Lars Sausnes er generalinspektør i Sjøforsvaret

– Russland moderniserer fartøy og bygger nye ubåter. det nye er at oppbyggingen også skjer på land, sier generalinspektør i Sjøforsvaret, Lars Saunes.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Et kjøligere forhold mellom Nato og Russland, gjør at det norske Sjøforsvaret nå trapper opp tilstedeværelsen i nord.

– Utviklingen i nordområdene er i endring, og jeg tror det er lurt at vi er mer til stede her, sier Lars Saunes.

Bygger nytt og moderniserer

NRK er med fregatten "Fridtjof Nansen" på vei ut fra marinebasen Haakonsvern ved Bergen.

Økningen i marinens aktivitet er i tråd med forsvarssjefens ønsker på grunn av økt russisk aktivitet i nordområdene.

– Det russiske forsvaret blir nå modernisert. Russland bruker mellom 20 og 40 prosent mer på å anskaffe seg nye ubåter. De har fått tre av seks ballistiske ubåter de siste årene. Det kommer i tillegg til at de moderniserer de fartøyene de allerede har, sier Saunes.

– Vi ser ganske stor militær aktivitet både under vann, på vannet og i luften fra Nordflåten sine enheter i dag, sier han.

Created by InfoDispatcher

Ny militær doktrine

Russlands annektering av Krim og innblandingen i konflikten i Ukraina, viser at Russland er villig til å bruke militær makt for å nå sine mål. Det har ført til at Nato og Norge er ekstra på vakt.

– Det vi også ser er at Nordflåten har fått en ny betydning. Fra 1. desember i fjor ble Nordflåten en ny felleskommando direkte underlagt Moskva, hvor de har ansvaret for både landstyrker, luftstyrker og sjøstyrker, forteller generalinspektøren for Sjøforsvaret.

– Vi ser også en tilsvarende oppbygging på sjøen som på land. Det er nytt. Det ser vi også gjenspeilet i den nye militære doktrinen som ble utgitt av president Putin i fjor om at Arktis skal være et nytt satsingsområde, sier Lars Saunes.

Norge øver i nord

Snart setter Sjøforsvaret kursen nordover for å øve og vise naboen i øst at den norske Marine seiler som før. – Vi starter snart en ny stor fellesøvelse i Finnmark og i Troms. Det ser vi fram til, sier generalinspektøren for Sjøforsvaret, Lars Saunes.

alexandrova

Regina Alexandrova (H) er bekymret over at Forsvaret har bygd så mye ned. Foto

Foto: lars egil mogård / nrk

Marinen skulle ha seilt enda mer, men mangler ressurser. Nå mener politikere i Høyre og Frp at deres egen regjering gir for lite penger til forsvaret.

– Vi har bygd ned forsvaret vårt betraktelig. Jeg er bekymret for nedbyggingen og de kapasitetene vi står igjen med, spesielt utholdenheten. Tror det er viktig i fremtiden at vi øker forsvarsbudsjettet i forhold til den satsingen vi trenger i forsvaret, sier Regina Alexandrova i utenriks- og forsvarskomiteen (H).

– Som forsvarspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet er det min jobb å prioritere dette området, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp). Så kan man si at helse og samferdsel er vel så viktig. Jeg mener at i dagens urolige verden er et solid forsvar helt sentralt, og kanskje det aller viktigste å prioritere og gi penger til, sier Tybring-Gjedde, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.