NRK Meny
Normal

Storbeslag av fiskefileter i nord: – De tar kun de beste stykkene

Tolletatens foreløpige statistikk for 2016 viser at det bare i år er gjort beslag av over ett tonn mer fisk enn i fjor, og narkotikabeslagene er tredoblet.

Torskefileter beslaglagt i Troms og finnmark 2016

Torskene var filetert og vakuumpakket i små porsjonspakninger. Dette beslaget ble gjort ved Helligskogen tollsted i Troms.

Foto: Tolletaten

– Det er stort sett rene fiskefileter, det er de beste filetstykkene turistene forsøker å ta med seg, sier fungerende regiondirektør Tom Olsen i Tollregion Nord-Norge.

I fjor ble det oppdaget forsøk på å frakte 322 kg fisk over grensene i nord. I år er mengden betydelig større, og allerede etter det første halvåret er tollregionen for Troms og Finnmark halvveis til det beste helårsresultatet de har hatt.

Totalt to tonn fisk er beslaglagt fra turistfiskere i år, og det er stort sett torskefileter de forsøker å ta med seg hjem.

Det største enkeltbeslaget i år er på 751 kilo fileter.

– Det er en betydelig mengde. Jeg vet ikke hvor mye fisk de har fisket, men det er ikke over 50 prosent av fisken de nyttegjør seg av for å si det sånn. De tar kun de beste stykkene, sier regiondirektøren.

– Tillatt mengde å ta med seg hjem er 15 kilo, for personlig bruk. Så store beslag gjør at vi tenker oss noen tanker om at det kanskje er til kommersielt bruk.

Tom Olsen

Fungerende regiondirektør i Tollregion Nord-Norge, Tom Olsen.

Foto: Tolletaten

Fra postgang til landegrenser

Også narkotikabeslagene er merkbart større fra første halvår i fjor. Fra 12 i fjor, til 35 beslag i år. Mengdene i beslaget øker også, 2 kilo mer amfetamin og 3 kilo mer cannabis og marihuana er allerede tatt i år.

– Tidligere ble de fleste oppdaget i postsendinger, men det er flere og flere beslag på landegrensa mellom Norge og Finland, sier Olsen.

– Økningen i år kommer fra landegrensene, men av hensyn til en pågående etterforskning hos politiet kan jeg ikke si noe mer konkret om hvorfor.

Amfetamin i DVD-cover

Noen forsøkte å smugle med seg Amfetamin i DVD-cover over grensa.

Foto: Tolletaten

Mindre alkohol

Signalrøde tall på beslagsstatistikken synliggjør nedgangen i beslag innenfor et felt. Der kommer det tydelig fram at stadig færre forsøker å ta med seg øl og vin over grensen, og regiondirektøren mener dette rett og slett er litt «umotens».

- Vi ser helt klart en endring. For noen år siden ble kvoten endret, og vi ser at vi gjør mindre beslag av vin og alkohol generelt. Jeg tror det har sammenheng med at nordmenn reiser oftere utenlands enn før, og at behovet for å ta med seg mer enn det naturlige behovet ikke er der lengre, sier Olsen.

Trender

Tollregion Nord-Norge har gjort 753 enkeltbeslag så langt, mot 717 i samme periode i fjor. Dette er en økning på 4,8 %. Tollregionen har utstedt 403 forenklede forelegg mot 394 i første halvår 2015, og har anmeldt 124 tollovertredelser mot 107 i fjor.