Hopp til innhold

UP-sjefen er positiv til at tollerne skal kunne rusteste deg

Snart kan tollerne også rusteste deg og holde deg igjen om du blåser rødt. – Et godt forslag, sier UP-sjef Knut Smedsrud.

Knut Smedsrud, leder for avdeling for politiberedskap og krisehåndtering

Knut Smedsrud er sjef for UP (Utrykningspolitiet).

Foto: Øyvind Hermstad / NRK

Samferdselsministeren er klar i sin tale:

– Tollvesenet skal ikke bli politi. Men de skal få gjennomføre ruskontrollen, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen har nettopp sendt ut et nytt lovforslag på høring.

De ønsker at ruskontroller ikke lengre kun skal utføres av politiet.
Nå vil de gi tollerne mulighet til å gjøre akkurat det samme.
Foto: John Inge Johansen og Tomas Berger, NRK

Tolletaten er på grensene og gjennomfører en del kontroller allerede. Nå kan vi få en tilleggsdimensjon med ruskontroller. Vi får utnyttet ressursene i staten bedre.

Regjeringen vil også gi tollerne mulighet til å holde igjen ruspåvirkede førere med makt fram til politiet kommer.

Mange er ruspåvirket

Hvert år blir rundt 10.000 personer tatt for ruskjøring i Norge.

Men mange som slipper unna.

975QxV_1Ku8
Politiet anslår at over 140.000 kjøreturer daglig gjennomføres av sjåfører som er påvirket av rus.
Foto: Gorm Kallestad, NTB

Politiinspektør Geir Marthinsen er leder for UP i Nord-Norge.

I en SMS uttrykker han seg positivt:

På generelt grunnlag er jeg for ordninger som gjør at vi reduserer ruskjøring på veiene.

Geir Marthinsen

Videre skriver han:

25.01 kl. 17:24

Geir Marthinsen i UP:Når det gjelder rus blant utenlandske vogntogførere, så er det et faktum at også de i likhet med mange andre førere tar sjansen på å kjøre ruspåvirket på norske veier.

Han sier at han dog ikke vil forskuttere hva UP kommer til å svare på høringen, som vil bli svart ut av UP-sjefen sentralt.

NRK har derfor spurt UP-sjef Knut Smedsrud det samme spørsmålet: Er dette en god idé?

UP synes dette er et godt forslag. Først og fremst fordi det vil ha en forebyggende effekt og at det vil føre til økt oppdagelse, sier han.

Vi vil se nærmere på forslaget før vi avgir vårt høringssvar.

Køer ved teststasjonen på Svinesund

Regjeringen vil la tollerne slippe å ringe politiet hvis de mistenker at en sjåfør er ruspåvirket. De vil åpne for at tollerne selv kan gjennomføre en rustest for å få bekreftet mistanken først.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vinn-vinn for samfunnet

I dag må tollerne ringe politiet hvis de mistenker rus.

– Det er vinn-vinn for samfunnet. At også vi kan utføre denne type kontroll.

Det sier Jostein Halvorsen. Toller og nestleder i Norsk tollerforbunds avdeling øst.

Ved mindre grenseoverganger kan håndteringen av ruspåvirkede førere være en utfordring.

Ikke alltid politiet varsles

Det er ikke alle grenseoverganger politiet kan være raskt på plass.

– Vi kan risikere at man blir sittende en stund å vente og risikere at promillen går ned, eller bli borte, sier Halvorsen.

Ifølge høringsnotatet er tollerne i enkelte tilfeller sterkt i tvil om en fører er ruspåvirket. Det kan føres til at politiet ikke kontaktes.

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Han er positiv:

– Jeg syns det er en god idé. Det er ikke til å komme fra at det er andre nasjoner og kulturer som ikke har samme rigide forhold til alkohol og bilkøring. Og det er viktig at de blir stanset på grensen.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund

Frank Lauritz Jensen er rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Vil ikke gi flere ressurser

– Det må helt klart følge med ressurser. Det er lite folk i etaten generelt, sier Halvorsen.

Men regjeringen legger ikke opp til økte overføringer til tolletaten med det første, skal vi tro høringsnotatet.

De presiserer også at en endring av lovverket kun vil gi tolletaten mulighet til å gjennomføre kontroller, men at det er ingen plikt.