Sterke politiske reaksjoner på Helse Nord sitt valg: – Ikke god stemning

Et enstemmig fylkesting i Troms ville ha professor Arnfinn Sundsfjord som ny styreleder ved UNN HF. Det fikk det ikke gehør for i Helse Nord.

Willy Ørnebakk

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk sier det ble dårlig stemning i fylkestinget da Helse Nord offentliggjorde det nye UNN-styret torsdag ettermiddag.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Har man bare kjørt en skinnprosess? Hadde man alt ferdig da Helse Nord ba oss om å komme med innspill? Det er den måpende reaksjonen jeg har fått fra gruppelederne i fylkestinget, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Helse Nord oppnevner den tidligere Høyre-statsråden Ansgar Gabrielsen som ny styreleder i helseforetaket.

Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen er tidligere norsk politiker i Høyre. Han har vært både næringsminister og helseminister. Gabrielsen er 62 år og fra Lindesnes. Nå skal han lede UNN-styret.

Foto: NRK

Willy Ørnebakk sier reaksjonene var sterke da nyheten om det nye UNN-styret ble kjent under fylkestinget torsdag ettermiddag.

– Man lurer på hva det var slags prosess Helse Nord inviterte til da de ba om innspill når de ikke lytter til det de får. Her er det ikke god stemning, sier han.

Kapasitet

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord forklarer valget av Gabrielsen slik:

– Ansgar Gabrielsen er en stor kapasitet. Han har et stort hjerte for landsdelen, for UNN og for regionsykehuset i Nord- Norge. Vi ønsker en nasjonal kapasitet med et internasjonalt perspektiv. Vi ønsker å posisjonere Universitetssykehuset og regionsykehuset i konkurranse med de øvrige universitetsklinikkene, sier styreleder i Helse Nord, Marianne Telle.

Styreleder Marianne Telle sier hun ble satt ut av bruken av ordet «vi» i truslene som Tor Ingebrigts

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, mener det nye styret vil greie å skape ro.

Foto: Ron Kaspersen / NRK

Arnfinn Sundsfjord satt fire år i Helse Nord-styret som representant for UiT Norges arktiske universitet.

– Hvorfor imøtegår dere ikke forslaget om ham som leder?

– For oss er det veldig viktig at Universitetet i Tromsø er representert i styret i UNN. Så da får vi inn Trine Loennechen, dekanus ved helsevitenskapelig fakultet. Da er det universitetets ønske, og det etterkommer vi.

– Gjør det motsatte

Denne argumentasjonen holder ikke for Ørnebakk.

Han sier Arnfinn Sundsfjord var en kandidat som både universitetet, KS og fylkestinget stilte seg bak.

– Det er ikke noe galt med de kandidatene som er valgt, men det handler om hvilke grep man gjør for å bedre tilliten til det som har skjedd de siste månedene. Det var også tema da vi ba om utsatt frist, og hadde et møte med Helse Nord, der vi snakka om å ha tillit. Nå er nesten hele UNN-styret bytta ut i en tid der kontinuitet er viktigere enn på lenge. Det er fortvilende at man gjør det motsatte av det man sier.

Ivar B. Prestbakmo

Nestleder Ivar B. Prestbakmo reagerer sterkt på det han kaller for et spill og en skinnprosess fra Helse Nord sin side.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Ivar B. Prestbakmo, nestleder i KS Troms, reagerer sterkt på vedtaket i Helse Nord.

– Vorland og Telle har lyttet svært dårlig og påtar seg nå et særdeles stort ansvar for å gjenreise tilliten. For min del som nestleder i KS Troms ser jeg etter hvert liten vits i at KS skal bruke særlig med tid på samarbeid med Helse Nord framover, da det åpenbart bare er et skinnsamarbeid.

– Vil få ro

Helga Marie Bjerke fra Tromsø blir nestleder. Hun og Eivind Mikalsen er de eneste som fortsetter fra det gamle styret.

I tillegg er Johan Ailo Kalstad fra Kautokeino, Grete Kristoffersen fra Tromsø, Ann Sissel Faugstad fra Bergen, Sverre Håkon Evju fra Narvik og Thrina Loennechen fra Tromsø oppnevnt til styremedlemmer.

Styreleder Marianne Telle er fornøyd med at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene.

Det har vært en del støy i forbindelse med Tor Ingebrigtsens avgang i februar. Klarer dere nå å skape ro?

– Det kommer vi til å klare. Gjennom god dialog, gode prosesser ikke minst ved å lære av det vi har erfart tidligere, sier Telle.

Gikk på dagen

Det var i uke seks i år at Universitetssykehuset mista både direktør, styreleder og nestleder.

Det begynte med nyheten om at UNN-direktør Tor Ingebrigtsen hadde sagt opp jobben sin.

Begrunnelsen hans til media var at han hadde fullført de viktigste oppgavene han hadde påtatt seg da han begynte som direktør, og at han nå ville tilbake til forskningen.

Men onsdagen samme uke ble det kjent at det var Tor Ingebrigtsen som skal ha truet styreleder Marianne Telle i Helse Nord, dagen før PCI-saken skulle avgjøres.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Ingebrigtsen beklaget hendelsen, men nektet for å ha fremsatt trusler. Han fikk støtte fra mange hold, men helseminister Bent Høie hadde ikke tillit til Ingebrigtsens forklaring.

Før uke seks var omme hadde både styreleder Jorhill Andreassen, nestleder Erling Espeland og ikke minst UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, valgt å trekke seg med umiddelbar virkning.