Høie om helsebråket i nord: – Truslene måtte få konsekvenser

Helseminister Bent Høie sier ledelsen i Helse Nord har gjort en god jobb med å sørge for at truslene fra direktør Tor Ingebrigtsen fikk konsekvenser.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie sier han har full tillit til Helse Nord.

– Det å komme med trusler er helt uakseptabelt og jeg har full tillit til den måten Marianne Telle og styret og ledelsen i helse nord har håndtert saken på. Dette var en så alvorlig sak at den måtte få konsekvenser, sier Høie.

Fredag varslet UNN-direktør Tor Ingebrigtsen at han trekker seg med umiddelbar virkning. Det samme gjør lederen og nestlederen i UNN-styret.

Tre dager tidligere offentliggjorde Ingebrigtsen at hadde sagt opp stillingen sin ved sykehuset. Onsdag kom nyheten om at det var han som sto bak truslene mot styreleder i Helse Nord, Marianne Telle. Truslene skal ha vært fremsatt under en telefonsamtale før det avgjørende styremøtet i PCI-saken.

Helseminister Bent Høie forteller at han var orientert om saken allerede i forrige måned.

– Jeg fikk informasjon i begynnelsen av januar om hvem som sto bak truslene mot Marianne Telle, og forventa selvfølgelig at Helse Nord og styret i Helse Nord håndterte saken. Det har de gjort.

Tor Ingebrigtsen

Styreleder Jorhill Andreassen sier hun tror på Tor Ingebrigtsen i trusselsaken. Fredag valgte hun å trekke seg fra styret i lag med nestleder Erling Espeland.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Måtte få konsekvenser

At hele toppledelsen nå forsvinner fra sykehuset, mener han er naturlig.

– Hvis lederen og nestlederen i styret i UNN var uenig i håndteringen av saken, så var det en naturlig konsekvens at de gikk av.

– Hvor sikker er du på at du har hørt den riktige versjonen av hva som skjedde i samtalen mellom Telle og Ingebrigtsen?

– Jeg har ikke sett noen som bestrider versjonen om at det kom trusler i den samtalen. Om jeg hadde opplevd at Helse Nord ikke hadde fulgt opp saken, måtte jeg ha gjort noe med styret i Helse Nord. Men Helse Nord har håndtert saken og det er jeg fornøyd med.

Har du bedt om at Ingebrigtsen måtte avskjediges?

– Det var ikke nødvendig fordi jeg opplevde at styreleder og administrerende direktør så like alvorlig på saken som jeg gjorde, og de har håndtert saken.

Full tillit

Høie mener denne saken verken handler om dårlig samarbeidsmiljø eller manglende tillit mellom Universitetssykehuset og Helse Nord. Å se på strukturen i foretaket er uaktuelt, sier han.

– Helse Nord og ikke minst Universitetssykehuset Nord-Norge er avhengig av et samla Helse Nord for å ha et stort nok pasientgrunnlag og være et fremtidsretta universitetssykehus. Det vil være svært uheldig for UNN om Helse Nord ble splitta opp, så det er det ingen planer om.

Hvorvidt kommer du til å gå noe mer inn i denne saka?

– Jeg har ikke noe behov for å gå inn i saken. Jeg har full tillit til at styret i Helse Nord finner et godt styre for UNN, som kan starte arbeidet med å rekruttere en ny direktør og drive sykehuset inn i en fortsatt positiv utvikling.