Statskog krever eierskap til gården hennes

Evelyn Eriksen kjemper en kamp mot Statskog som vil å ta fra henne eiendommen i Kvænangsbotn.

Sirkastakka gård i Kvænangsbotn

Eiendommen Sirkastakka i Kvænangsbotn ligger idyllisk til innerst i fjorden og er idag en attraktiv eiendom.

Foto: privat

Etter en dom i Nord-Troms tingrett i vinter, der Statskog fikk medhold i eiendomsspørsmålet, har Statskog anket den delen av saken de ikke vant, nemlig å si opp festekontrakten med Eriksen. Hun vurderer nå om hun skal gå til en motanke.

At Statskog kan stevne meg for retten på grunn av brudd på festekontrakten av 1950 fordi vi ikke driver gårdsbruk, noe vi ikke har gjort siden 1974, opplever jeg som uverdig og som et reint maktmisbruk fra statens side. Jeg kan ikke forstå at det var det politikerne mente da de ga Statskog sitt samfunnsmandat, sier hun.

Måtte tegne festekontrakt

Familien til Evelyn Eriksen har bodd på gården Sirkastakka i Kvænangsbotn i 180 år. I 2012 arvet hun gården etter foreldrene. Hun bor selv i Alta, og bruker gården som sekundærbolig.

Det var hennes tipptippoldefar, Salamon Hansen Hanno, som i 1837 begynte å rydde eiendommen. Svogeren hadde hovedbruket og ingen bodde i Sirkastakka-delen av Kvænangsbotn-eiendommen. Familien vet ikke om det ble inngått noen skriftlig avtale, den er i hvert fall ikke tinglyst.

Evelyn Eriksen

Evelyn Eriksen mener Statskog opptrer i strid med sitt samfunnsmandat når de forsøker å tilegne seg hennes eiendom i Kvænangen.

Foto: privat

Da krigen kom, flyktet Evelyns bestefar, Petter Seppola som da drev gården, og familien til fjells. Da de kom tilbake etter tyskernes nedbrenning, var hele gården borte.

For å få penger til å bygge opp gården, som før krigen var gjeldfri og forsikret, men for en altfor lav sum i forhold til prisene etter krigen, måtte han si ja til et husbanklån.

– Da ble det stilt krav om hjemmel til eiendommen. Det var nok mange i Nord-Troms og Finnmark som ikke hadde det fordi man hadde en annen eiendomsforståelse enn andre steder i landet, og man hadde bare slått seg ned og bodd her. Da måtte min bestefar skrive under på en festekontrakt og betale ned et husbanklån i 37 år, sier Eriksen.

0 - 0 i retten

Evelyns bestefar sluttet med gårdsdriften i 1974. I 2015 stevnet Statskog Eriksen for retten for brudd på festekontrakten fordi det ikke er gårdsdrift der. Eriksen følte seg da tvunget til å ta ut motsøksmål som gikk på eiendomsretten til gården.

Det vant hun ikke fram med, men Staten fikk heller ikke medhold i å kaste Eriksen og familien ut av gårde.

– Så man kan si det ble 0 - 0, sier Eriksen.

Partene ble dømt til å betale hver sin del av saksomkostningene.

Men Statskog har altså anket på den delen de tapte, at de ikke fikk medhold i at det var brudd på festekontrakten at det ikke er drevet gårdsbruk der siden 1973-1974.

Siden det er en rettssak som ikke er ferdig, ønsker ikke Statskog å delta i noen debatt om dette spørsmålet, men vil likevel kommentere saken for å få fram deres side av saken.

– Det er Statskog som eier eiendommen som Eriksens familie har festekontrakt på. Det har også Nord-Troms tingrett kommet til. Statskog fester her bort en landbrukseiendom til landbruksformål. Festeavtalen er på vel 200 dekar. Skal festeformålet endres til fritidsbolig, vil Statskog tilby en festetomt tilpasset det nye festeformålet, sier regionsjef Kåre Rasmussen.

Han forteller at Eriksen har fått tilbud fra Statskog om å få et areal rundt husene sine, men at hun har avslutt tilbudene.

– Statskog er fortsatt villig til å inngå en avtale med Eriksen om dette. Vi krever altså ikke eierskap til gården hennes, men tilbyr et areal som inkluderer husene på Sirkkastakka, sier Rasmussen.

Men Eriksen er ikke villig til å inngå en avtale om en festekontrakt på eiendommen fordi hun mener familien har bodd der siden 1837. Hun mener folketellingene viser dette, mens Statskog er uenig fordi navnet Sirkastakka ikke eksisterer i de første folketellingene etter 1837.

Innsamlingsaksjon

Evelyn Eriksen får støtte i familien i sin kamp for å beholde gården. Hennes slektning Ole Kristian Jørgensen, som tirsdag kveld publiserte et leserinnlegg på Nordnorsk debatt, er opprørt på vegne av henne.

– Statskog må vite at folk har slitt på disse eiendommene i 200 år og vært der i god tro, så at det skal tas fra familien nå er håpløst, sier han.

Han har nå startet en innsamlingsaksjon slik at Evelyn Eriksen vil være i stand til å gå til en motanke.