Statskog tjente over 100 millioner i Troms og Nordland

I Troms og Nordland Statskog og ikke lokale krefter som bestemmer over land og vann. Og Statskog har med årene økt inntektene sine i de to fylkene.

Fjelloven

Fjelloven gjelder ikke i Troms og Nordland.

Foto: NRK

I 2016 hadde statsforetaket inntekter på 116.5 millioner kroner i Nordland og Troms, viser ferske tall.

Til sammenligning hadde de omtrent 80 millioner i 2007, som ved utgangen av 2016 ville være verdt under 100 millioner justert etter den såkalte konsumprisindeksen.

Mye av pengene kunne blitt igjen i de to fylkene, men i Nord-Norge gjelder ikke fjelloven. Dermed går summene rett i statskassa.

Troms arbeiderparti mener at penger på denne måten forsvinner ut av landsdelen, og varsler at de under Arbeiderpartiets pågående landsmøte vil ta opp saken om en mulig ny modell for forvaltningen av det som i dag er statens eiendommer.

Blir tema på landsmøtet

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (Ap) vil ta saken opp på partiets landsmøte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette her er noe vi må få opp av skuffen og få til behandling. Det kommer definitivt til å bli et av temaene som delegasjonen fra Troms tar fram på talerstolen, sier fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Han foreslår at retten til land og vann i Nordland og Troms skal være på lokale hender, og ikke lenger hos staten.

– Problemet er at det som i dag er Statsskog sin grunn, gir inntekter i Troms og Nordland. Pengene flyttes ut av fylkene, via hovedkontoret og til departementet som utbytte. Disse to fylkene i nord er de eneste hvor man ikke har et system der disse pengene kommer tilbake til lokalsamfunnet.

– Politikerne må kjenne sin besøkelsestid

I Sør-Norge gjelder fjelloven, og den sørger for at lokale krefter forvalter statens grunn og sørger for at inntekter blir værende igjen lokalt. Men siden fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms, så er det Statskog som forvalter statens grunn – og tar betalt.

– Vi ser jo at inntektene stiger, og det betyr at det er betydelige verdier som Statskog henter ut. Det er det all grunn til å tro at det også vil være i framtiden. Så her må politikerne kjenne sin besøkelsestid og bestemme seg for om de mener at inntektene fra skog og utmark i Troms og Nordland skal inn i det store sluket, eller om det skal ligge igjen verdiskapning og inntekter regionalt, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Det har ikke vært mulig å få kommentarer fra landbruksminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet. I en e-post til NRK understreker ekspedisjonssjef Pål Vidar Solli i Landbruksdepartementet at Samerettsutvalgets innstilling skal følges opp av regjeringen.

Han forklarer også at årsaken til Statskog har stadig økende inntekter i Nordland og Troms dels skyldes økte engangsinntekter fra skogvern og arealsalg.