NRK Meny
Normal

Stadig flere tas for fiskefusk

Fra 2012 til 2013 økte antall politianmeldelser i fiskefusksaker med hele 65 prosent. Og de aller fleste sakene oppklares.

Fisk landes

Stadig flere fiskere blir anmeldt for juks med fangster.

Foto: Øystein Antonsen

Det har over tid gått masse rykter om lovbrudd i fiskerinæringen.

Nå legger statsadvokaten i Troms og Finnmark frem tall som bekrefter et økende omfang av slike saker.

– For påtalemyndigheten er dette et velkjent problem. Vi har jobbet med denne typen kriminalitet i hele min karriere, og det er snart over 20 år, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Økning på 65 prosent

Fra 2012 til 2013 var det en økning på hele 65 prosent i antall anmeldte fiskejukssaker. Førstestatsadvokaten mener dette viser at kontroller gir resultater.

Og i flere av sakene er det snakk om bevisst juks, hvor både fisker og fiskekjøper bidrar.

– Med henvisning til rettskraftige, avgjorte dommer så tegnes det et bilde av at fiskere fører opp mindre kvantum i fangstdagboka enn de har reelt om bord. Når de så kommer til land så går de i ledtog med fiskekjøperen og fører mindre kvantum fisk på seddelen enn det de faktisk leverer, sier Lars Fause.

Det har vært en kraftig økning i antallet politianmeldelser av lovbrudd i fiskerinæringa. Dette viser at mer kontroll gir resultater, mener statsadvokaten. Og de fleste sakene blir oppklart.

Millionbøter

Straffene i slike saker varierer fra bøter og inndragninger på noen titalls tusen kroner til bøter på 17 millioner og fengselsstraffer.

– Noen av sakene er nok planlagte omgåelser av regelverket. Men det er viktig å skille mellom denne typen kriminalitet og de forseelsene som skjer ved at du skriver feil fangstdagbok, sier administrerende direktør Trygve Myrvang.

Sein etterforskning

Men tross stadig flere anmeldelser og oppklarte saker er ikke statsadvokaten fornøyd med den lange tiden politiet bruker på å etterforske sakene.

– Jeg har tidligere meldt fra til sentrale myndigheter at økoteamene i politidistriktene ikke fungerer slik forutsetningen var. Det har blant annet vært vakante stillinger og produksjonen har ikke vært så høy som vi ønsker.