– Dette rokker ved Norges omdømme som fiskerinasjon

– Å jukse med torskekvoter er miljøkriminalitet, slår fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fast. Hun vil at næringen skal kontrolleres bedre.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

– Jeg blir frustrert og fortvila, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Torskefusket».

Foto: Mads Nygård / NRK

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) reagerer sterkt på det som kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren «Torskefusket».

– Jeg blir frustrert og fortvila. Det er veldig alvorlig for fiskerinasjonen Norge, sier ministeren til NRK.

– Dette er nedslående og svært alvorlig. Vi kan ikke ha det sånn at en av våre viktigste næringer ikke respekterer loven, sier Aspaker.

– Hva har dere visst om det som kommer fram i kveldens Brennpunkt?
– Vi har hørt ryktene, som er årsaken til at direktoratet har innrettet årets kontroller på en annen måte, sier hun.

– Miljøkriminalitet

Ministeren mener det er skadelig for Norges omdømme om kvotene ikke respekteres.

– Hvis det landes mer fisk enn det som innrapporteres, betyr det at Norge overstiger de kvotene vi har vært med på å fastsette internasjonalt. Det er miljøkriminalitet. Det rokker ved det omdømmet Norge har skapt seg, som et land som har hatt en veldig solid og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene våre. Derfor er det totalt ødeleggende.

– Som fiskeriminister er det viktig for meg å være tydelig på at juks er totalt uakseptabelt.

Kontrollører fra fiskeridirektoratet på Ramberg

Alt går riktig for seg når kontrollørene fra fiskeridirektoratet er på plass. Men de kontrollerer bare en veldig liten andel av fisken som leveres inn.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Les også:

– Bedre kontrollsystem

– Hva vil dere gjøre med problemet?
– Vi som myndighet må se om vi kan få til et bedre kontrollsystem. I år har direktoratet omdisponert ressurser og kontrollert fire ganger så mange landinger.

Selv om antall kontroller er firedoblet, vil det fremdeles være 90–95 prosent av landingene som ikke kontrolleres.

Når kontrollørene fra Fiskeridirektoratet er på besøk, går alt vanligvis riktig for seg. De sjekker at fangsten fra båtene veies og registreres korrekt på fiskebruket.

Alt er i skjønneste orden, inntil kontrollørene reiser sin vei. NRK vet at flere fiskere leverer deler av fangsten svart på fiskebruket når kysten er klar.

– Det er vanskelig å tenke seg at vi skal kontrollere hver eneste landing. Derfor er det viktig at næringen selv tar et oppgjør med dette, sier fiskeriminister Aspaker.

– Dette går på hele næringas renommé, så dette må vi bare få bukt med.

Lav oppdagelsesrisiko

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Økokrim skriver om fiskerikriminalitet i sin trusselvurdering at «Samholdet mellom aktørene innen næringen er sterkt, og det er indikasjoner på at enkeltaktører ikke våger å fortelle om det de oppfatter som ulovligheter, av frykt for represalier».

Førstestatsadvokat Lars Fause ved statsadvokaten i Troms og Finnmark sier at sjansen for å bli straffet for fiskerikriminalitet er relativt liten:

– Det er lav oppdagelsesrisiko fordi kontrollfrekvensen er lav. Det er også vanskelig når man er på kontroll å avdekke at kriminalitet har funnet sted. I tillegg har vi jungeltelegrafen som gjør at når kontrollørene kommer så er plutselig alt i den skjønneste orden. Så dette er et veldig utfordrende felt å jobbe mot for politi og påtalemyndighet, sier førstestatsadvokat Fause.

– Problem for de lovlydige

Ulovlig torskefiske dokumenteres i en ny undersøkelse gjennomført av fiskeriforskere ved Nofima i Tromsø. Rundt 60 prosent svarer at de ikke jukser. Av de 40 prosentene som sier de jukser, anslår de fleste eget juks til mellom 1–5 prosent av fangsten. Når fiskerne og fiskekjøperne blir spurt om hvor mye de tror andre i næringa jukser, svarer de mellom 5 og 20 prosent av fangsten.

– Når det rapporteres i undersøkelsen fra Nofima at folk delvis innrømmer at de selv jukser, eller at de tror naboen jukser enda mer: sånn kan vi ikke ha det. Hvilken annen næring i Norge kan utfordre loven og de reglene som gjelder for næringa? Dette kan ikke norsk fiskerinæring være bekjent av.

Fiskeriministeren er også bekymret for lønnsomheten til de fiskerimottakene som ikke jukser, når de må konkurrere med mottakene som handler svart.

– Det er et stort problem innad i næringa hvis de som holder seg på rett side av loven er de som kommer tapende ut, sier Aspaker.

Kjartan Andrè Nygård og Kristoffer Reiten

Se hele Brennpunkt-dokumentaren «Torskefusket».