Slik vil regjeringa styrke reiselivet

Næringsminister Monica Mæland presenterte reiselivsmeldinga på Fjellheisen i Tromsø.

Turister

Utenlandske turister strømmer til Norge, og spesielt Nord-Norge for blant annet å oppleve nordlyset

Foto: Elisabeth Brun / NRK

For første gang på 17 år legger regjeringa fram ei reiselivsmelding. I meldinga foreslås det å legge til rette for gode rammebetingelser for reiselivsnæringa, slik at det blant annet skapes flere arbeidsplasser.

Det legges opp til lettelser i formuesskatten for hoteller og overnattingssteder, i form av økning i verdsettelsesrabatten.

Næringsminister Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland (H). Her med regjeringas reiselivsmelding.

Foto: MARIT EILERTSEN / NRK

– Det betyr i klartekst mindre skatt for dem som driver hoteller og overnattingssteder. Bygningene er ofte maskinen i reiselivet. De er dyre i drift, og inntjeningen i reiselivet er fortsatt ganske lav. At de som driver hotell og overnattingssteder, spesielt i distriktene, skal betale mindre skatt er viktig for å få bedre drift. Det betyr at man kan investere pengene i egne bedrifter i stedet for å betale skatteregninger, sier næringsminister, Høyres Monica Mæland, til NRK.

2016 var et rekordår for reiselivet i hele landet. Men særlig i Troms og på Svalbard har antall utenlandske gjester økt markant, med henholdsvis 32 og 23 prosent.

Troms topper fylkeslisten over størst vekst i hele landet. Nordlyset, det grønne og lilla lyset som danser over himmelen er den største årsaken til økningen.

Tilsyn med næringa

Regjeringa vil kartlegge tilsynspraksisen med næringa. Det skal gi grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å redusere belastningen på næringa.

– Det som er viktig framover er å legge til rette for en bærekraftig vekst. At vi får mange flere turister er kjempebra, men det gir oss også noen utfordringer. Det er at ansvar alle må ta, næringslivet må ta det, og vi fra offentlig side må ta det, sier Mæland.

I turistmeldingen legges det også opp til at lokale myndigheter samarbeider med relevante aktører for å forurense mindre, samt bidra til å redusere utslipp av klimagasser i cruisenæringa.

Ingen turistskatt

Samtidig innføres ikke den etterspurte turistskatten. En rekke norske byer og kommuner har jobbet for en slik avgift som mange byer i Europa har. Avgifta legges på hotellregningen og går til finansiering av såkalte fellesgoder.

– Økte kostnader er ikke svaret på de utfordringene reiselivet har. Vi har allerede et høyt kostnadsnivå, og det er viktig at vi holder det nede hvis vi skal være konkurransedyktig med andre land, og da er turistskatt ikke svaret, sier næringsministeren.

Skal profilere Norge

Innovasjon Norge skal fortsatt profilere Norge som reisemål. Oppdraget skal utføres i samarbeid med reiselivsnæringa. Staten skal finansiere et arbeid for å måle effekten av profileringsarbeidet, og hvilken verdiskapning dette får for næringa.

Regjeringa viderefører satsingen på Innovasjon Norge som en viktig kompetanse-, utviklings- og markedspartner for norsk reiseliv.

Ifølge reiselivsmeldinga viderefører regjeringa forskning på reiseliv, i samarbeid med forskningsmiljøer og Norge forskningsråd.

NHO: – Viktig

– Å få en egen stortingsmelding om reiselivsnæringen har vært viktig for NHO Reiseliv. Timingen er perfekt. Norge trenger arbeidsplasser, og reiseliv er den næringen som har hatt størst sysselsettingsvekst det siste året. Med denne meldingen kan alle partier på Stortinget bidra til at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun mener stortingsmeldinga gir et godt grunnlag for videre konkretisering av tiltak.

– Vi er svært fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til, og vi vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. Med rett oppfølging vil vi både styrke norsk reiselivs konkurranseevne internasjonalt, bidra til en mer bærekraftig næring med større lønnsomhet og ikke minst sikre og skape flere arbeidsplasser, sier Krohn Devold.