Hopp til innhold

Turistene sliter på Lofoten: Får likevel ikke kreve turistskatt

Slitasjen etter tidenes turistsesong Lofoten er så stor at både turistnæringen og kommunene har bedt om at det innføres turistskatt i sommer. Nå sier regjeringen nei.

Sakrisøy

Lofoten er selve drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister. De siste årene har øygruppa hatt over en million besøkende, uten at det er utelukkende positivt for regionen. Her fra Sakrisøy.

Foto: Geir Svendsen

Oppdatert: NRK har endret tittel i saken etter at faktisk.no har påpekt at tallet «en million turister» er feil.

– Klart vi blir skuffet dersom ikke turistskatt engang er nevnt i regjeringens reiselivsmelding, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten til NRK.

Når reiselivsmeldingen legges fram fredag, vil den ikke inneholde forslag om innføring av turistskatt, slik en rekke norske byer og kommuner har jobbet for. Det opplyser Gunnar Gundersen, som sitter i Stortingets næringskomité for Høyre, til Dagens Næringsliv.

– Norge må tenke konkurransekraft i reiselivsnæringen. Da er det viktig å ikke legge på nye skatter, sier Gundersen, som mener at kommunene bør kunne dekke fellesprosjekter fra andre kilder.

– Trykket er enormt

Camping på kirkegård i Lofoten (Reine)

I fjor sommer var det flere turister som slo opp telt på kirkegårdene i Lofoten. Her fra Reine.

Foto: LAILA JUSNES KRISTIANSEN

Lofoten er selve drømmereisemålet for mange norske og utenlandske turister. De siste årene har øygruppa hatt over en million besøkende, uten at det er utelukkende positivt for regionen. Turister setter opp telt på kirkegårder, omtaler skoger som «the forest of shit» og stier forsvinner og erstattes av gjørmesumper.

– Jeg tror ikke regjeringen skjønner de utfordringene som finnes utenfor tettstedene. Naturen i Lofoten tåler ikke trykket av over en million turister i sommermånedene. Dette gjelder ikke bare Lofoten, men også turistmagneter som Trolltunga og Preikestolen. Det er uttalt at reiselivet er et av hovedsatsingsområdene her i landet. Da blir det ikke r ikke riktig å velte hele regninga på små utkantkommuner, sier Elisabeth Dreyer.

Bare dråper til Lofoten

Lofoten, henningsvær

Over en million turister besøker hvert år Lofoten. Her fra fiskeværet Henningsvær.

Foto: Terje Rakke

Slik systemet fungerer i dag går skatter og avgifter som betales i Lofoten går til statskassa, og av disse verdiene får kommunen tilbake midler basert på antall innbyggere. Det gjør at turistdestinasjoner som Lofoten kommer dårlig ut.

Derfor mener Dreyer det haster å få en lovendring, slik at kommunene i Lofoten kan hente inn inntekter til å bevare naturen i Lofoten.

– Stier må gjøres robuste og sanitæranlegg og renovasjonsanlegg må bygges. I tillegg må dette vedlikeholdes, mener reiselivssjefen.

– Det er fullt!

Sommeren 2016 var det så ille at ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad gikk ut og advarte mot det han kalte et «uforsvarlig turisttrykk til Lofoten».

– Vi har en kjempeutfordring. Lofoten har begrensede landområder, og per i dag har vi ikke kapasitet til å ta imot flere turister. Det er fullt!, sa ordføreren.

I Lofoten mener reiselivssjefen den nåværende situasjonen er ødeleggende for området som turistdestinasjon.

Trafikk Lofoten

Lofoten merker enormt trøkk på veiene og mangler toalettfasiliteter.

Foto: Knut-Ivar Johansen

– Vi ønsker å markedsføre et Lofoten som er rent og holder mål i forhold til det bildet vi selger av Lofoten. Fortsetter utviklingen kan vi ikke det, forteller Dreyer.

Hun mener at en turistskatt vil være rettferdig og gjelde alle reisende til og fra Lofoten.

– Mange byer i Europa har innført turistskatt, som legges på hotellregningen og som går til finansiering av såkalte fellesgoder. Det er flere muligheter denne skatten kan kreves inn på. For eksempel ved innfartsårene eller ved overnattingsanlegg.

Horseidvika
Foto: Pål Alvereng