Ulver kan felles

Rovviltnemda åpner for at to ulver i Finnmark kan felles.

Ulv

ØNSKER IKKE ETABERLING: Rovviltnemda åpner for felling av ulv i reinbeitedistrikter i Finnmark, av hensyn til reinen og fordi de ikke ønsker at ulvene skal få etablere seg i fylket.

Årsakene er de ønsker å forhindre tap av rein, og at ulvene ikke skal få etablere seg i fylket, ifølge Finnmark Dagblad.

Fellingsperioden er fra 1. oktober til 31. mars, og gjelder i reinbeiteområdene.

Trenger ikke tillatelse

Jegere og reineiere kan i denne perioden felle ulvene dersom de beveger seg innenfor beiteområdene, uten først å søke tillatelse hos Fylkesmannen eller Direktoratet for naturforvaltning, skriver avisen.

Ulver har tatt seg inn i beiteområder og gjort skade ved flere anledninger de siste årene.